Medewerkers

Anneke Boven

projectcoördinator Inburgering

Inburgering is mijn onderwerp! Ik coördineer de Community's of Practice, waarin de uitvoering leert hoe ze de inburgeringswet in de lokale praktijk kan toepassen. Hier hoort ook bij het opsporen van knelpunten en verbetermogelijkheden in de Wet inburgering 2021.

Op allerlei plekken en in allerlei organisaties heb ik mogen werken aan de ontwikkeling en de arbeidsmarktpositie van mensen die niet vanzelfsprekend hun weg vinden. Een rode draad is de ondersteuning van vluchtelingen en andere nieuwkomers. In het project Lerende uitvoering van Divosa komt dit allemaal samen. 

Ik vind het geweldig om impact te maken voor een betere uitvoering van de inburgering. Ik heb vaak gezien hoe intens en verwarrend de beginfase van nieuwkomers in Nederland is en tegelijk hoe gemotiveerd mensen op dat moment zijn om een nieuw leven op te bouwen. Ik wil zorgen dat we de energie van dat moment oppakken. De keten zo organiseren dat we dit vastpakken en niet meer loslaten.

Waar je mij voor kunt bellen

Je kunt me benaderen over de onderwerpen:

Foto Anneke Boven