Medewerkers

Gaby Hauck

projectcoördinator Inburgering

Wat kunnen gemeenten en samenwerkingspartners, die de Wet inburgering 2021 uitvoeren, met en van elkaar leren? Samen met mijn collega’s uit het team inburgering faciliteer ik dit leerproces. 

Dit doen we met de methode van Community's of practice (CoP), en een deel van de CoP’s inburgering coördineer ik. Het uiteindelijke doel: inburgeraars doen zo snel mogelijk mee en leren de Nederlandse taal voor een op hen zo hoog mogelijk niveau.

Bij Divosa ben ik begonnen bij het project Veranderopgave inburgering. Na een bachelor Wereldgodsdiensten, master Maatschappijgeschiedenis en een traineeship bij verschillende overheidsinstanties, was het geen verrassende keuze om in het sociaal domein verder te willen. De afgelopen jaren heb ik gemeenten ondersteund bij de voorbereiding en implementatie van de Wet inburgering 2021. Des te leuker om nu te ontdekken hoe de uitvoering van de wet in de dagelijkse praktijk werkt. 

Wat het werken bij Divosa zo leuk maakt zijn alle collega’s, die de drive hebben om kennis te delen en mensen te verbinden, zodat de uitvoering zich blijft ontwikkelen. Vanuit dit enthousiasme hebben we zo’n mooi netwerk om ons heen waardoor ik na ieder gesprek of bijeenkomst weer een nieuwe energieboost krijg. Samen ben je zoveel slimmer, maar het is ook zoveel leuker!

Waar je mij voor kunt bellen 

Ik denk graag mee rondom vraagstukken over de Wet inburgering 2021. Ook ben ik altijd op zoek naar inspirerende ideeën en verbeterpunten voor de inburgeringspraktijk die ik landelijk kan delen. Verder kan ik je ook meer vertellen over hoe wij de CoP’s inburgering hebben ingericht en wat de ervaringen tot nu toe zijn. Kortom:

Foto Gaby Hauck