Er zijn 12 Community's of Practice Inburgering.

Alle CoP's

 • Amsterdam
  Onderwerp: samenwerking COA-gemeente en welk traject past bij de deelnemer (thema verschilt per bijeenkomst)
 • Achterhoek
  Onderwerp: (de bedoeling van) financieel ontzorgen
 • Klantmanagers
  Onderwerp: regierol gemeente en alles wat daarbij komt kijken
 • Hart van Brabant
  Onderwerp: perspectief op participatie in de leerroute en de beleving en realiteit van statushouders
 • Zeeland
  Onderwerp: positieve gezondheid
 • Oost-Brabant
  Onderwerp: duale trajecten taal en werk
 • Noordoost-Nederland
  Onderwerp: jongeren
 • Midden-Limburg
  Onderwerp: duale trajecten
 • Fryslân
  Onderwerp: betere samenwerking in de uitvoering
 • Foodvalley
  Onderwerp: duale trajecten
 • Rijnmond
  Onderwerp: regievoering en spontane naleving
 • Utrecht
  Onderwerp: gezinsmigranten

Landelijk coördinatiepunt CoP

De kennis en ervaringen uit de verschillende CoP’s worden in het landelijk coördinatiepunt CoP verzameld en gebundeld. De lessen hieruit kunnen gericht zijn op het uitvoeringsniveau, schakelniveau en stelselniveau.

Signalen kunnen bijvoorbeeld aanleiding zijn om een lokale praktijk breder te onderzoeken. Op die manier wordt ook de verbinding gemaakt met wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast kunnen signalen ook worden overgebracht naar het schakel- en eventueel het stelselniveau. Daar wordt besproken of en hoe de signalen aanleiding geven tot aanpassing van de wet- en regelgeving of de financiële kaders. Divosa deelt de inzichten uit zowel het uitvoerings-, schakel- als stelselniveau.