Er zijn twaalf Community's of Practice Inburgering. Zij buigen zich over verschillende thema's, variërend van duale trajecten tot financieel ontzorgen. Tien CoP's hebben deelnemers uit de regio. Twee zijn landelijk georganiseerd: die over het thema gezinsmigranten en die met klantmanagers. 

Overzicht CoP's Inburgering

Op deze kaart zie je welke CoP's Inburgering er zijn. In het overzicht hierna kun je doorklikken. Lees waar ze zich mee bezighouden en welke tips ze kunnen delen.

Overzicht CoP's Inburgering
 • Amsterdam
  Onderwerp: samenwerking COA-gemeente en welk traject past bij de deelnemer (thema verschilt per bijeenkomst)
 • Achterhoek
  Onderwerp: (de bedoeling van) financieel ontzorgen, duale trajecten
 • Klantmanagers
  Onderwerp: regierol gemeente en alles wat daarbij komt kijken
 • Hart van Brabant
  Onderwerp: perspectief op participatie in de leerroute en de beleving en realiteit van statushouders
 • Zeeland
  Onderwerp: positieve gezondheid
 • Oost-Brabant
  Onderwerp: duale trajecten taal en werk
 • Noordoost-Nederland
  Onderwerp: jongeren
 • Midden-Limburg
  Onderwerp: duale trajecten
 • Fryslân
  Onderwerp: (betere) samenwerking in de uitvoering
 • Foodvalley
  Onderwerp: duale trajecten
 • Rijnmond
  Onderwerp: regievoering en spontane naleving
 • Gezinsmigranten
  Onderwerp: regievoering bij de inburgering van gezinsmigranten onder de Wi2021

Landelijk coördinatiepunt CoP

De kennis en ervaringen uit de verschillende CoP’s worden in het landelijk coördinatiepunt CoP verzameld en gebundeld. De lessen hieruit kunnen gericht zijn op het uitvoeringsniveau, schakelniveau en stelselniveau.

Signalen kunnen bijvoorbeeld aanleiding zijn om een lokale praktijk breder te onderzoeken. Op die manier wordt ook de verbinding gemaakt met wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast kunnen signalen ook worden overgebracht naar het schakel- en eventueel het stelselniveau. Daar wordt besproken of en hoe de signalen aanleiding geven tot aanpassing van de wet- en regelgeving of de financiële kaders. Divosa deelt de inzichten uit zowel het uitvoerings-, schakel- als stelselniveau.