Deelnemers aan de Community of Practice (CoP) Inburgering Midden-Limburg hebben in kaart gebracht hoe het proces van inburgering eruitziet in hun regio. Welke organisaties zijn op welk moment betrokken? Wat is het belang van het voeren van een driegesprek en op welk moment doe je dat? Welke kansen en knelpunten zijn er? Het resultaat vind je hier in drie schetsen.

Schets 1

Schets 1 is de basis. Hierop staat een tijdlijn van de uitvoering van het proces van inburgering en integratie zoals deze in 2024 plaatsvindt.

Tijdlijn CoP Inburgering - Midden-Limburg

Schets 2

Schets 2 geeft weer welke organisaties op welk moment bij dit proces betrokken zijn in de regio Midden-Limburg.

CoP Inburgering Midden-Limburg schets 2

Schets 3

Schets 3 richt zich op het uitlichten van kansen (goede voorbeelden, doelen, ideeën) in de uitvoering en de aandachtspunten die nog aanwezig zijn en belicht het belang van het voeren van driegesprekken voorafgaand aan de huisvesting.

Productie

  • Input: CoP Inburgering Midden-Limburg, Anton Siedenburg
  • Tekeningen: Sandra Heeren • De Verbeeldende Factor • april 2024

‘Tijdlijn’ van statushouder zorgt voor begrip en samenwerking in de uitvoering

Community of Practice Inburgering

Van taalaanbieder tot VluchtelingenWerk en klantmanager, bij een inburgeringstraject zijn talloze partijen betrokken. Hoe kan je elkaar het beste versterken? Deelnemers aan de Community of Practice Inburgering - Midden-Limburg, waaronder Kim Severins van taalaanbieder Gilde Educatie en Celine Jamin van het COA, maakten een ‘tijdlijn’ om inzicht in te krijgen in elkaars werk. ‘Door deze samen te maken, hebben we elkaar leren kennen.’

lees meer