Waar bij eerdere stelselwijzigingen de werking ervan achteraf werd geëvalueerd, is er deze keer gekozen voor een ‘lerend stelsel’.

Continu leren, monitoring en evaluatie staan in dit stelsel centraal. Dit versterkt de beleidsvoering en maakt het mogelijk om op tijd eventuele wijzigingen aan te brengen, zonder steeds grote stelselwijzigingen te doen.

In het lerende stelsel wordt geleerd op drie niveaus:

  • het uitvoeringsniveau;
  • het schakelniveau;
  • het stelselniveau.
Infographic Lerend stelsel

Divosa heeft de regierol bij het leren op uitvoeringsniveau. Dit betekent:

  • het faciliteren en ondersteunen van het leerproces op uitvoeringsniveau;
  • het bundelen van lokale plus regionale ervaringen en lessen op schakelniveau en dit vervolgens terugkoppelen naar het uitvoeringsniveau, maar ook filteren en doorgeven naar het stelselniveau.

Leren door Community's of Practice

Iedere gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan de regierol in dit stelsel. Daarom is het belangrijk om gezamenlijk te leren. In de praktijk zullen gemeenten en samenwerkpartners uitvoeringskwesties tegenkomen waar niet meteen een oplossing voorhanden is. Deze uitvoeringskwesties zullen andere partijen ook herkennen. Door deze partijen op uitvoeringsniveau bij elkaar te brengen in leernetwerken, die wij Community's of Practice (CoP) noemen, kunnen zij met en van elkaar leren.

Hoe ziet een CoP eruit?

Een CoP verwijst naar een gemeenschap. Je leert elkaar kennen en dat zorgt voor vertrouwen. Door samen met professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de inburgeringstrajecten te leren, worden kennis en ervaring over de uitvoering van de Wet inburgering 2021 (Wi2021) met elkaar gedeeld. Hierdoor krijgt de CoP beter zicht op wat inburgeraars nodig hebben om snel en volwaardig mee te kunnen doen. Uiteraard betrekken de CoP's de inburgeraar zelf hier ook bij.

Meer informatie