Het grootste deel van de middelen voor het sociaal domein krijgen gemeenten uit het gemeentefonds. Voor bijstands- en aanverwante uitkeringen ontvangen gemeenten de gebundelde uitkering (BUIG). In onderstaand schema staan de geldstromen van een individuele gemeente voor het sociaal domein.

Van wie Wat Bestemd voor
Ministerie van Binnenlandse Zaken Gemeentefonds: algemene uitkering
 • Apparaatskosten gemeenten voor inkomensdienstverlening, re-integratie en participatie
 • Minimabeleid
 • Re-integratiemiddelen
 • Jeugdhulp
 • Wmo
 Zaken Gemeentefonds:  Decentralisatie- en integratie-uitkeringen
 • Plaatsing en begeleiding nieuwe doelgroepen
 • Loonkosten en overige kosten Wsw
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gebundelde uitkering (BUIG)
 • Participatiewet
 • IOAW 
 • IOAZ
 • Bbz
 • Loonkostensubsidie