Meeste mensen ontstijgen armoederisico van hun ouders

Kinderen die in 1995 in een gezin met een laag inkomen woonden, hadden 25 jaar later in een eigen huishouden een armoederisico van 9,6 procent. Ruim 9 van de 10 kinderen uit een laag-inkomensgezin liepen dus later geen risico op armoede. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS naar de inkomenssamenhang tussen twee familiegeneraties.

lees meer
Kleurvlak donkerroze
 • Meeste mensen ontstijgen armoederisico van hun ouders 
  Onderzoek van het CBS naar het ontstijgen van armoede. (CBS, maart 2023)
  Op de website van het CBS staat tevens een dashboard over armoede van thuiswonende kinderen. Daar kun je op wijkniveau inzoomen om de feiten en cijfers over kinderarmoede in je gemeente te bekijken. Let op: de cijfers zijn uit 2019. (CBS, 2019)
   
 • De Benchmark Schulden en Armoede
  Met de Divosa Benchmark kunnen gemeenten hun resultaten op het gebied van armoede en schulden meten en vergelijken. Dit kan waardevolle informatie bieden over de gemeentelijke situatie en aanpak. De benchmark geeft actuele cijfers van je uitvoering en helpt deze te duiden. 
   
 • Kennisdossier Armoede 
  Informatie voor jongeren, ouders, professionals en beleidsmakers. (Nji, 2021)
   
 • Kennisdossier Bestaanszekerheid en waardevol werken 
  Informatie over bestaanszekerheid in de breedte met specifieke aandacht voor jongeren (Movisie)
   
 • Kinderarmoede in kaart 
  Om gemeenten te helpen bij het verbeteren van hun armoedebeleid, hebben Divosa, BMC en Stimulansz de benchmark Armoede & Schulden ontwikkeld. Hiermee kunnen gemeenten hun resultaten meten en vergelijken. De benchmarkcijfers over kindermoede en wat gemeenten daaraan uitgeven zijn in kaart gebracht. (Divosa, september 2019)