Lokaal samenwerken in de aanpak van kinderarmoede

Kinderarmoede

Kinderarmoede is een complex maatschappelijk probleem. Er is niet één oplossing voor en geen enkele organisatie kan het alleen oplossen. Om kinderarmoede tegen te gaan is goede samenwerking tussen professionals en organisaties nodig. Een gezamenlijke aanpak die verder gaat dan 'gewoon goed samenwerken'. Maar wat is dat precies en hoe pak je dat aan? Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Jeugdeducatiefonds, Sterk uit Armoede, Sociaal Werk Nederland en Divosa hebben samen een draaiboek ontwikkeld om hiermee aan de slag te gaan.

lees meer
Illustratie bij publicatie Samenwerken rond kinderarmoede

Alle handreikingen

 • Handreiking lokaal samenwerken in de aanpak van kinderarmoede 
  Deze handreiking biedt professionals en organisaties een praktisch stappenplan bij het vormen van een organisatienetwerk om samen kinderarmoede aan te pakken. (NCJ, Jeugdeducatiefonds, Sterk uit Armoede, Sociaal Werk Nederland en Divosa, maart 2023)
   
 • Handreiking omgaan met geldzorgen van mbo-studenten 
  Deze handreiking biedt werkwijzen voor professionals in het mbo om geldzorgen te signaleren bij studenten en hen en hun ouders te ondersteunen en te stimuleren. (Mariëtte Lusse en Loïs Schenk, januari 2023)
   
 • Handreiking omgaan met armoede in de jeugdgezondheid
  Professionals in de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg spelen een belangrijke rol in het signaleren en bestrijden van kinderarmoede. Om hen te ondersteunen is de handreiking ‘Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid’ ontwikkeld.
  (NCJ, oktober 2021)
   
 • Handreiking omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein
  Deze handreiking biedt werkwijzen voor professionals in het sociaal domein om armoede te signaleren en kinderen, jongeren en ouders in armoede te ondersteunen en stimuleren. (Divosa, juni 2021)
   
 • Handreiking omgaan met armoede op scholen 
  Geschreven met en voor het primair en voortgezet onderwijs. (Mariëtte Lusse en Annelies Kassenberg, oktober 2022 • herziene versie)