Publicaties

Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein

In de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ beschrijven lectoren Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen) concrete werkwijzen voor het omgaan met kinderarmoede.

De handreiking, ontwikkeld in opdracht van onder andere het ministerie van SZW en Divosa, is bestemd voor professionals in het sociaal domein en is het resultaat van een samenwerking tussen professionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen. 

Andere handreikingen uit deze reeks: