Gemeenten hebben van het Rijk extra middelen gekregen voor het bestrijden van kinderarmoede. Op verzoek van het ministerie van SZW ondersteunt Divosa gemeenten bij de aanpak van kinderarmoede in de dagelijkse (uitvoerings)praktijk van bestuurders, beleidsprofessionals en professionals in de uitvoering.

Divosa doet dit aan de hand van de volgende 3 pijlers:

  1. Bewust maken: gemeenten vormen een realistisch en invoelbaar beeld van de situatie van kinderen in armoede.
  2. Activeren: gemeenten ontwikkelen hun armoede-aanpak (door) op basis van wat hun inwoners nodig hebben.  
  3. Verduurzamen: gemeenten meten en evalueren wat werkt in hun armoede-aanpak om werkzame elementen te behouden met het oog op de lange termijn.

Samenwerking

In dit project trekt Divosa samen op met de VNG, het ministerie van SZW, de Kinderombudsman, NCJ, GGD GHOR Nederland, Leergeld Nederland, PO-Raad, VO-Raad en de Alliantie Kinderarmoede. Daarnaast volgt Divosa initiatieven als SAM&, SAM, European Anti-Poverty Network (EAPN), Vakkundig aan het Werk, Kansrijke Start en Gelijke Kansen Alliantie.

Belangrijkste ontwikkelingen 

Kabinetsplannen tegen geldzorgen, armoede en schulden.

De aanpak van kinderarmoede heeft vanuit de Rijksoverheid hoge prioriteit. In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Schouten (SZW) dat haar doel is om het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in 2025 minimaal te halveren.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Meer aandacht, meer geld en slimme samenwerking voor gezondheid, preventie en een sterke sociale basis. Dat is het doel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) van het Rijk, de VNG, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en GGD GHOR. Eén van de speerpunten van het akkoord is gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen en dat kent veel overeenkomsten met de aanpak van (kinder)armoede. Voor tips en voorbeelden uit andere gemeenten kun je terecht bij Pharos

Landelijke Kansenatlas

Hoe staat het met de kansengelijkheid in jouw gemeente? Onder welke omstandigheden kunnen kinderen zich ontwikkelen? De Landelijke Kansenatlas geeft inzicht. Aan de hand van drie indicatoren brengt deze atlas de kansen in beeld door aan te geven wat de onderwijsprestaties inde gemeente zij, wat de inkomens en arbeidsmarktpositie is en wat de indicatoren zijn op het gebied van gezondheid.