Kennis

We delen feiten, cijfers en praktijkervaringen uit het sociaal domein. Met deze kennis kunnen leden hun uitvoering versterken. En in het voortdurende contact met leden, hun medewerkers en samenwerkingspartners groeit ook de schat aan kennis van Divosa.

Netwerk

We organiseren ontmoetingen tussen leden, hun medewerkers en samenwerkingspartners. Leden weten elkaar overal in het land te vinden en leren van elkaar. Ze delen uitdagingen, doen inspiratie op en krijgen nieuwe perspectieven aangereikt. De centrale plek voor ontmoeting is ons clubhuis in Utrecht.

Lobby en belangenbehartiging

Onze leden weten wat er nodig is voor goede ondersteuning van inwoners. En hoe wetten en regelingen in de praktijk uitpakken. Divosa vertegenwoordigt hun belangen bij het rijk. Waar het kan bundelen we onze krachten met landelijke partners. Wij zorgen dat de stem van al onze leden wordt gehoord, zodat zij hun werk beter kunnen doen.