Medewerkers

Chris Wallis

procesmanager Werk, participatie en arbeidsmarkt

Als procesmanager ben ik betrokken bij de programmalijn Werk, Participatie en Arbeidsmarkt en onderhoud ik contact met gemeenten, het Rijk en partners, zoals UWV, vakbonden, werkgevers en Cedris. Het gemeentelijke belang staat daarin voorop, maar daar zit nog weer het belang achter van mensen die ondersteuning nodig hebben vanuit het sociaal domein om mee te kunnen doen. Ik ben ook trainer in de opleiding Beleidsadvies in het Sociaal Domein.

Als bestuurskundige heb ik de afgelopen 15 jaar verschillende rollen in uitvoering en beleid van de gemeentelijke sociale zekerheid vervuld. De kennis en ervaring die ik bij gemeenten heb opgedaan komt goed van pas in het contact op rijksniveau, waar de afstand tot de realiteit van de uitvoering vaak wat groter is. 

Voor mij is Divosa een plek om elkaar te ontmoeten, van mens tot mens, maar ook van gemeenten tot Rijk. Daarnaast is Divosa een plek waarin ik mijn kennis en ervaring kan inzetten voor een beter werkend sociaal domein. 

Waar je mij voor kunt bellen

Vragen over werk, participatie en arbeidsmarkt

Foto Chris Wallis