Bbz-ondernemers in beeld

Bbz-ondernemers in beeld

Ondernemers die bij gemeenten aankloppen voor steun vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) hebben sterk verschillende behoeften. Hoe kun je hier als gemeente goed op inspelen? En wat werkt niet in de ondersteuning van ondernemers? Muzus en Divosa hebben op basis van uitgebreid onderzoek zes algemene profielen van Bbz-ondernemers opgesteld. Je kunt hiervan een helder overzicht bestellen, inclusief tips voor begeleiding.

Bestel de bundel gratis

Voor hun onderzoek hebben Muzus en Divosa meer dan 50 ondernemers geïnterviewd. Daaruit bleek dat hun vaardigheden en doelen ver uit elkaar liggen. Waar voor sommige ondernemers hun inkomen het hoofddoel is, gaat het andere om waardecreatie. Op basis hiervan hebben de onderzoekers zes verschillende ondernemersprofielen opgesteld met elk hun hun eigen behoeften, drijfveren en mogelijkheden. 

Do’s en dont's

Elk ondernemersprofiel vraagt om een specifieke omgang en begeleiding van professionals. Er zijn concrete do’s en dont’s voor de gemeente: hoe benader je een klant, hoe voorkom je dat hij afhaakt? Een ‘Talentvolle Solist’ heeft bijvoorbeeld baat bij pro-actieve coaching en haakt snel af als hij zich niet begrepen voelt. Een ‘Ervaren Visionair’ daarentegen wil juist met andere ondernemers constructief sparren over zijn ondernemersvisie. Aan advies van mensen die de markt niet kennen of zelf nooit een bedrijf hebben gehad heeft hij echter geen behoefte.

 talentvolle solist
Profiel van de 'Talentvolle Solist' op basis van zijn ondernemersbehoeften.
 ervaren visionair
Profiel van de 'Ervaren Visionair' op basis van zijn ondernemersbehoeften.

 

Bestel de bundel

De bundel 'Bbz-ondernemers in beeld' geeft een overzicht van zes ondernemersprofielen, hun mogelijkheden en drijfveren. Per profiel vind je tips voor de begeleiding van deze ondernemer: wat moet je als gemeente wel én niet doen om deze ondernemer te ondersteunen?

Bestel de bundel gratis
 

Meer over Bbz