Wegwijzer

Haal meer uit het Bbz

Cover Haal meer uit het Bbz

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) is een re-integratievoorziening voor beginnende zelfstandigen en een sociaal-financieel vangnet voor gevestigde zelfstandigen. In 2012 zette de publicatie ‘Haal meer uit het Bbz’ kennis over het Bbz en praktijktips op een rij waar andere gemeenten van kunnen leren. Deze publicatie is een geactualiseerde versie daarvan.

Met het Bbz kunnen gemeenten niet alleen mensen aan het werk krijgen of houden maar ook het ondernemerschap stimuleren. Slimme samenwerking, de juiste deskundigheid, goede selectie en slagvaardig debiteurenbeheer zorgen voor een effectievere uitvoering. De publicatie ‘Haal meer uit het Bbz’ geeft daarvoor goede voorbeelden en tips. De handreiking kijkt naar ondernemen in de breedste zin van het woord en belicht ook initiatieven die vanuit het Bbz zijn geïnitieerd maar een bredere doelgroep bedienen.

Het groene boekje in digitale vorm

Cover Haal meer uit het Bbz 2012In 2012 verscheen de eerste versie van ‘Haal meer uit het Bbz’, ook wel ‘Het groene boekje’ genoemd (zie afbeelding). Voor de digitale versie uit april 2017 zijn de gemeenten die in 2012 betrokken waren bij het onderzoek opnieuw benaderd. Als gevolg hiervan zijn praktijkvoorbeelden, ervaringen en tips van gemeenten geactualiseerd. Ook zijn bedragen bijgewerkt en zijn passages over wet- en regelgeving waar nodig aangepast.

Korte samenvatting

De publicatie gaat in op de visie van de gemeente op het Bbz. Hoe verhoudt het Bbz zich tot re-integratie? Kun je het inzetten als stimuleringsinstrument van ondernemerschap? Daarna komen de verschillende stappen in de dienstverlening aan starters en gevestigde zelfstandigen aan bod: ondernemers bereiken, zo nodig voorbereiden op het ondernemerschap en toetsen en daarna voorzieningen toekennen en eventueel de ondernemers begeleiden. Ten slotte belicht ‘Haal meer uit het Bbz’ debiteurenbeheer en de voordelen van samenwerking bij de uitvoering van het Bbz.

Uitgave

Oorspronkelijke uitgave (2012) door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Stichting Stimulansz; herziene uitgave (2017) door Divosa