Medewerkers

Kim Kruisdijk

procesmanager Bestaanszekerheid, flexibele arbeidsmarkt, ondernemen en experimenten

Ik ben procesmanager bestaanszekerheid en houd me bezig met thema’s die te maken hebben met inkomen, toeslagen en bijstand. Ook ben ik contactpersoon voor de leden in Divosa-regio Oost.

Ik vind het heel belangrijk dat een wet doet wat hij moet doen. Dat mensen niet tegengewerkt worden, maar juist geholpen worden als ze bijvoorbeeld willen werken. Mensen moeten niet kwetsbaarder worden dan ze al waren. Dat was ook een belangrijke drijfveer voor mij toen ik werkte als manager in het sociaal domein bij een gemeente. 

Bij Divosa kan ik bijdragen aan systeemwijzigingen en dat voelt goed. Het geeft me energie als ik zie dat ons werk impact heeft. In Den Haag, bij gemeenten. Bijvoorbeeld dat de problematiek rond toeslagen wordt onderkend en dat er wordt gezocht naar oplossingen voor de moeilijke overgang van bijstand naar werk.

Waar je mij voor kunt bellen

Voor vragen over toeslagen en bijstand, het verrekenen van inkomsten, de vereenvoudiging van het sociaal stelsel, ondernemersdienstverlening en parttime ondernemen in de bijstand, experimenteren binnen de Participatiewet, flexibele arbeidsmarkt en werkende armen.

Foto Kim Kruisdijk