Meedoen

Werkgevers en arbeidsmarkt

Gemeenten helpen werkgevers om een werkplek te bieden aan mensen in kwetsbare situaties. De zekerheid van volwaardig werk is immers voor iedereen belangrijk om te kunnen meedoen aan de samenleving.

Divosa pleit voor vereenvoudiging en aansluiting van regelingen om mensen mee te laten doen via werk en ondersteunt gemeenten om regionaal samenwerking te zoeken met onderwijs en werkgevers. Daarvoor werkt Divosa samen met onder meer het Rijk, de VNG, UWV en Cedris in de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt.

Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt

Sinds 2012 werkt de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt aan ontwikkeling van de 35 arbeidsmarktregio’s en de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden. Centraal staat de vraag: hoe krijg en houd je mensen arbeidsfit zodat ze duurzaam aan de slag kunnen? Dat lukt alleen door samen te werken met werkgevers, onderwijs en andere beleidsterreinen zoals zorg, integratie en economie. De Programmaraad zoekt deze samenwerking actief op.
 

Lees meer over het werk van de Programmaraad op samenvoordeklant.nl

 

Laatste nieuws

Meer nieuws