Uit onderzoek van Het Centraal Planbureau blijkt dat tegenslagen op het gebied van arbeid en gezondheid vaak met elkaar samenhangen. Mensen met het hoogste risico op gezondheidsklachten hebben een vier keer grotere kans om afhankelijk te worden van een uitkering. Volgens Divosa vereist dit actiever en integraler beleid op groepen met een hoog risico. Wetgeving moet dit mogelijk maken.

Het blijkt dat de meeste mensen zich weinig zorgen hoeven te maken, maar bepaalde groepen zijn kwetsbaar. Onder andere mensen met een flexibel contract, laag inkomen, weinig vermogen of migratieachtergrond hebben een grotere kans op ziekte of baanverlies. Eén procent heeft tot wel dertig keer meer risico op een tegenslag dan gemiddeld. 

De studie toont ook aan dat het risico op een tegenslag sterk samenhangt met het risico op andere tegenslagen. Dit betekent dat risico’s op bijvoorbeeld gezondheidsklachten en baanverlies bij dezelfde mensen stapelen. Tegenslagen uit het verleden blijken dus een voorbode voor toekomstige tegenslagen, ook in andere domeinen.

Wat vindt Divosa?

De studie geeft aanleiding om beleid actiever te richten op groepen met een hoog risico, om zo meerdere tegenslagen te voorkomen. Iemand die met een tegenslag te maken heeft, komt op meerdere fronten met het sociaal domein in contact. Van gemeenten vraagt dit proactief en samenhangend beleid. Verschillende wetten staan een integrale dienstverlening echter vaak in de weg.

Divosa vindt het belangrijk dat de uitvoering leidend wordt in beleid en wetgeving. De toegang tot hulp in het sociaal domein moet voor zowel voor inwoners als professionals makkelijker worden. Bovendien bevestigt deze studie opnieuw het grotere belang om de bestaanszekerheid van huishoudens te borgen.  

Contactpersoon

Anna van der Schors

procesmanager Data en onderzoek