Wat doen gemeenten?

Gemeenten voeren de Bbz al geruime tijd uit. Soms doen zij dat zelf of via regionale samenwerkingsverbanden zoals in Rotterdam of Twente. Andere, vaak kleinere gemeenten, laten het doen door naburige grotere gemeenten of besteden het (deels) uit.

Divosa vindt dat deze samenwerking en andere vormen van regionale dienstverlening volop benut moeten worden. Bundeling van expertise of inzet van expertise van andere gemeenten leidt vaak tot een effectievere aanpak, vooral bij regelingen waarvoor specifieke kennis en ervaringen is vereist, zoals het Bbz.

Wat doet Divosa?

Ontwikkeling werkwijzers

In het kader van het programma Vakmanschap sloegen VNG, Divosa en SZW de handen ineen om de uitvoering binnen het sociaal domein effectiever te maken. Een van de lijnen waarlangs dat gebeurt, is een serie werkwijzers die Divosa heeft gepubliceerd over de uitvoering van het Bbz.

Platform Bbz

Divosa is actief in het platform Bbz van Stimulansz. Diverse gemeenten wisselen hierin ervaringen en kennis uit.