Het groeiend jeugdzorggebruik: duiding en aanpak

De vraag naar jeugdzorg groeit al twintig jaar; gemeenten en jeugdzorginstellingen worstelen om die zorg te bieden. In dit essay beschrijft het Nederlands Jeugdinstituut drie oorzaken voor de groei van het jeugdzorggebruik. Vervolgens schetst het NJi wat nodig is voor een beter functionerend jeugdstelsel en hoe maatschappelijke partners in een gemeente concrete verbeteringen kunnen doorvoeren.

lees meer

Alle publicaties en websites

Publicaties 

 • Verslag bijeenkomst Wat moet er nu écht veranderen in de jeugdhulp? 
  Tijdens de twee Divosa-bijeenkomsten Patronen doorbreken: een gezamenlijke werkagenda voor de transformatie van de jeugdhulp bogen onlangs ruim 20 gemeenten zich over deze vraag. De bevindingen? Zorg voor een sterke sociaal netwerk rond jeugdigen, pak ook de achterliggende oorzaken van jeugdproblematiek aan en zorg voor ruimte voor innovatie. Gemeenten zien vooral brood in langdurige samenwerking bij gezinsgerichte interventies door kleine teams met verschillende expertises en bevoegdheden. (Divosa, oktober 2021)
   
 • Het groeiend jeugdzorggebruik: duiding en aanpak 
  Aan het begin van dit decennium, kreeg ongeveer 1 op de 27 kinderen jeugdzorg. Inmiddels zijn dat er 1 op de 8. Het NJI schetst kort waarom dit zo is en waarom nóg meer jeugdzorg niet de oplossing is. Vervolgens beschrijft het essay hoe gemeenten de eerste stappen kunnen zetten naar goede basisvoorzieningen, meer preventie en een sterke eerstelijnszorg. (NJI, 2019)
   
 • Ontzorgen en normaliseren 
  'De principes van ontzorgen en normaliseren behoren aan de basis van de eerstelijns jeugd- en gezinszorg te liggen', schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in 2012. Het advies is nog steeds actueel. (RMO, 2012 | pdf, 4,7 MB)

Websites

 • Jeugdhulp en Huisartsen (VNG)
  Steeds meer gemeenten werken met de inzet van de praktijkondersteuner jeugd. Uit onderzoek van o.a. het Kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie blijkt dat praktijkondersteuners Jeugd 41% van de kinderen die bij de huisarts komen direct kunnen helpen. Huisartsen kunnen door de inzet van een praktijkondersteuner beter doordacht en onderbouwd doorverwijzen naar de specialistische ggz. De VNG heeft een uitgebreide webpagina Jeugdhulp en Huisartsen met handreikingen, factsheets, voorbeelden en financieringsvormen.