Publicaties

Ondermijnende criminaliteit en het sociaal domein: De naïviteit voorbij

Georganiseerde criminaliteit rukt op in de wijken, daar is geen ontkennen meer aan. En dat treft vooral kwetsbare inwoners. Scholieren die worden geronseld op scholen voor de drugsindustrie, kwetsbare burgers die worden ingelijfd in criminele netwerken én criminelen die handig gebruikmaken van de miljoenen die omgaan in het sociaal domein. De problematiek is complex en onzichtbaar, het speelt zich immers onder de oppervlakte af. Hoe krijg je daar zicht op, of liever nog: grip op?

Tien pilotgemeenten gingen aan de slag met de samenwerking tussen sociaal en veiligheidsdomein. Ze ontdekten hoe cruciaal juist de rol van het sociaal domein is in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hoe de privacywet deze samenwerking juist kan versterken en hoe repressie en preventie hand in hand gaan bij een effectieve aanpak. Divosa verzamelde de ervaringen van de pilotgemeenten in deze verhalenbundel, ‘De naïviteit voorbij’.

Inhoud

Contactpersoon

Hennie van Deijck

procesmanager Organisatieontwikkeling