Monitor Vroegsignalering Schulden

Leven met schulden kan heel stressvol zijn en bijdragen aan verdere problemen. Divosa ondersteunt haar leden met de Monitor Vroegsignalering Schulden om inwoners vroegtijdig en effectief hulp aan te bieden om hogere schulden te voorkomen.

lees meer

Alle onderzoek en publicaties

Onderzoek

 • Gedragsbewust beleid in het sociaal domein 
  Deze publicatie bundelt de inzichten over (financieel) keuzegedrag van mensen en laat zien wat deze kennis betekent voor de ondersteuning van mensen in armoede of met schulden. Met die kennis kunnen beleid en uitvoering beter worden afgestemd op wat mensen werkelijk kunnen. eer rekening met het gedrag en behoeften van de doelgroep? (Platform31, april 2020)
   
 • Huurachterstanden: voorkomen is beter dan genezen - update 2020 
  Wat doen woningcorporaties om huurachterstanden te bestrijden en huisuitzettingen te voorkomen? Platform31 sprak in 2018 verschillende woningcorporaties over hun aanpak en plaatste een oproep om te achterhalen welke maatregelen ze hanteren in de strijd tegen huurachterstanden. Inmiddels zijn we twee jaar verder en zijn er veel ervaringen opgedaan. De aanpakken die woningcorporaties voeren zijn door deze ervaringen aangepast en vernieuwd. Wat doen zij nu anders? Platform31 updatete de eerdere publicatie met nieuwe informatie en stak hem in een nieuw jasje. Naast een update van de genoemde cijfers, genoemde maatregelen en nieuwe ontwikkelingen voegden we een aanvullend hoofdstuk toe over het incassobeleid van woningcorporaties. (Platform31, april 2020)
   
 • Maatwerk bij schulden van zwerfjongeren 
  ​Hoe wordt er in overheidsincasso’s vorm gegeven aan maatwerk bij schulden van zwerfjongeren en welke obstakels staat maatwerk in de weg? Die vraag beantwoordt Regioplan Beleidsonderzoek naar aanleiding van onderzoek in het rapport 'Maatwerk bij schulden van zwerfjongeren'. (Regioplan, mei 2019)

Monitor schuldhulpverlening in onzekere tijden

Begin april 2020 startte Divosa samen met de NVVK de Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden (toen coronatijden). Deze monitor vormt een beeld van hoeveel financiële hulpvragen er op gemeenten afkomen en in hoeverre gemeenten tijd, capaciteit en middelen hebben om hulp te bieden.

Lees meer over de Monitor schuldhulpverlening in onzekere tijden

Publicaties

 • Waarom schuldhulpverlening alleen werkt als we de schouders eronder zetten (Nationale ombudsman, mei 2019)
  Interview van de Nationale ombudsman met Julia den Hartogh, programmamanager van Schouders Eronder, en Marleen Smit, procesmanager bij Divosa, over de uitdagingen rondom schuldhulpverlening.
   
 • 'Vertel over je problemen, blijf praten' (RTV Oost, februari 2019)
  In 2007 ging het interventiebedrijf van Peter Lulof uit Borne failliet. Na jaren van onzekerheid kwam Lulof per toeval in gesprek met de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ). Drie jaar later was hij schuldenvrij.
   
 • Gedragsbewust beleid: hoe dan?
  Podcast31 over ontwikkelen van gedragsbewust beleid bij vroegsignalering schulden (Platform 31, april 2020)