Kennisbundel Armoede & Schulden

De Kennisbundel Armoede & Schulden biedt een compleet en up-to-date overzicht van handreikingen en andere kennis over armoede en schulden, bedoeld voor professionals en vrijwilligers die zich inzetten om mensen met (dreigende) schulden en geldzorgen te helpen.

lees meer

Alle hulpmiddelen

Handreikingen & werkwijzers

 • Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privé-geldzaken 
  Het Geldboek helpt ondernemers om zicht te krijgen op hun financiën. (Kamer van Koophandel, februari 2023)
   
 • Wegwijzer overheidsincasso schulden bij zwerfjongeren 
  Hoe wordt er in overheidsincasso’s vorm gegeven aan maatwerk bij schulden van zwerfjongeren en welke obstakels staat maatwerk in de weg? Die vraag beantwoordt Regioplan Beleidsonderzoek naar aanleiding van onderzoek in het rapport 'Maatwerk bij schulden van zwerfjongeren'. Het onderzoek leverde ook een wegwijzer voor (schuld)hulpverleners op. (Regioplan, mei 2019 | pdf, 206 kB)
   
 • Vroegsignalering, draaiboek voor een maatschappelijke businesscase 
  Hoeveel moet je als gemeente investeren in vroegsignalering van schulden, en wat levert het je uiteindelijk op? Yvet Bommeljé en Hans van Alebeek hebben in opdracht van Schouders Eronder een draaiboek gemaakt waarmee je een businesscase kunt opstellen voor vroegsignalering van schulden. Het draaiboek voor het maken van een businesscase helpt je bij het opstellen van een onderbouwd plan van aanpak voor vroegsignalering. (Schouders eronder, februari 2019 | pdf, 317 kB)
   
 • Handreiking ‘De eindjes aan elkaar knopen’ 
  Standaardwerk in de dagelijkse ondersteuning van wijkteamprofessionals, vrijwilligers en anderen die mensen met schulden ondersteunen. (VNG en Platform31, februari 2017)

Websites

 • Schuldenindeopvang.nl
  Deze site bevat informatie, trainingen en tools cliënten en professionals van opvang en beschermd wonen en voor partijen als gemeentelijke schuldhulpverlening en sociale wijkteams.
   
 • www.zelfjeschuldenregelen.nl 
  Op deze website van Nibud en NVVK kunnen mensen met (dreigende) schulden via een stappenplan zelf hun problemen oplossen.
   
 • www.financieelgezondewerknemers.nl 
  Adviezen en instrumenten voor werkgevers om werknemers te helpen bij het oplossen van financiële problemen of om hen bijtijds te verwijzen naar de schuldhulpverlening.
   
 • mesis.nu
  Gemeenten kunnen hun schuldhulp gerichter en effectiever verlenen, dankzij het screeningsinstrument Mesis©. De wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst en bijbehorende rekenregels stellen de gemeente al tijdens de aanvraagprocedure in de gelegenheid vast te stellen waar de schuldenaar staat, wat zijn mogelijkheden zijn en welke ondersteuning eventueel bij hem past.
   
 • Loket gezond leven: Armoede, schulden en gezondheid 
  Met dit dossier ‘Armoede, schulden en gezondheid’ kunnen gemeenten zelf aan de slag met een lokale aanpak die armoede en gezondheid verbindt. (RIVM)
   
 • www.nvvk.eu 
  De website van de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren bevat informatie over vormen van schuldhulpverlening en aangesloten organisaties en gemeenten.
   
 • www.nibud.nl
  Website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting die informeert en adviseert over de financiën van huishoudens.
   
 • www.schuldhulpmaatje.nl 
  Schuldhulpverlening vindt in veel gemeenten ook plaats door vrijwilligers, vaak als aanvulling op de professionele schuldhulpverlening. Informatie over samenwerking met gemeenten vind je onder de knop Samen lukt ‘t/gemeenten.
   
 • LinkedIn-groepen over schuldhulpverlening