Schuldhulpverlening draagt bij aan de bestrijding van armoede en geeft mensen meer mogelijkheden om mee te doen aan de samenleving. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geeft een ruim kader waarbinnen gemeenten de schuldhulpverlening zelf kunnen vormgeven. Desondanks blijft dit een uitdaging, omdat het oplossen van financiële problemen vaak gepaard gaat met aandacht voor psychosociale problemen of problemen rond de woonsituatie, gezondheid, verslaving of de gezinssituatie. Daarvoor is integrale dienstverlening nodig.

Divosa vindt het belangrijk dat de nadruk van schuldhulpverlening ligt op preventie. Als schulden voorkomen kunnen worden, dan voorkomt dat ook veel consequenties op andere levensdomeinen. Preventie behelst alles voorafgaand aan schulden, zoals aandacht voor weerbaarheid, veerkracht, kennis, life events en vroegsignalering.

Inwoners vroegtijdig helpen kan voorkomen dat de schuldhulpverlening te maken krijgt met zoveel vragen dat gemeenten voor complexe organisatorische uitdagingen komen te staan. Met preventie blijven ze werken aan een duurzame en behapbare schuldhulpverlening met voldoende handelingsperspectief.

Wat doet Divosa?

Divosa is een van de partners in het programma Schouders Eronder, dat zich inzet voor professionalisering van de schuldhulpverlening. Dit programma loopt tot medio 2023. Divosa onderzoekt in hoeverre de geleerde lessen binnen een ondersteuningsprogramma over schuldhulpverlening voortgezet kunnen worden. 

Daarnaast faciliteert Divosa gemeenten met de Divosa Benchmark Armoede & Schulden om te leren van elkaar door cijfers en de verhalen erachter te delen. De benchmark wordt continu doorontwikkeld.

Monitoring is belangrijk in de ondersteuning aan leden van Divosa. Bijvoorbeeld door de Monitor schuldhulpverlening in onzekere tijden en de Monitor Vroegsignalering. 

Ook zet Divosa zich in voor de Datadeal Armoede & Schulden, een samenwerkingsinitiatief van Divosa, NVVK, de VNG en CBS om tot een gezamenlijke uitvraag te komen en deze data vervolgens onderling te delen voor cijfers over armoede en schulden.

De Brede schuldenaanpak en Intensivering aanpak schulden en armoede zullen samen opgaan in het nieuwe programma Geldzorgen, Armoede en Schulden van het ministerie van SZW.