Handreikingen 

  • Kiezen voor de taakgerichte uitvoeringsvariant 
    Handreiking voor gemeenten en zorgaanbieders die overwegen om taakgericht te gaan werken in het sociaal domein. De handreiking geeft een overzicht van de belangrijkste te maken keuzes in het opzetten van een taakgerichte werkwijze en geeft een eerste inzicht in de (praktische) consequenties van deze keuze voor de uitvoeringspraktijk inclusief succesfactoren en belangrijke valkuilen. (i-Sociaaldomein, juni 2020)

Websites

  • Vindplaats Inkoop Sociaal Domein 
    Gemeenten, zorgaanbieders, kenniscentra en belangenverenigingen die te maken hebben met inkopen en aanbesteden in het sociaal domein kunnen op de vindplaats terecht voor informatie over alle fases van het inkoop- en aanbesteedproces.