Websites

 • Programma Sociaal Domein 
  Platform van het samenwerkingsverband tussen verschillende ministeries en gemeenten met als doel de transformatie in het sociaal domein te versnellen.
   
 • VNG: Sociaal domein 
  Dossiers over het brede sociaal domein, zoals kennisontwikkeling en onderzoek en het pgb. 
   
 • Integraal werken in de wijk 
  In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. Doel is: beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt.