Of professionals kunnen werken volgens de principes van gewogen maatwerk wordt ook bepaald door de organisatie waar zij werken. Organisaties zijn niet standaard ingericht om deze vernieuwende manier van werken mogelijk te maken. De thema-CoP Professionele organisatie richt zich op die ontwikkeling. Zodat gemeentelijke organisaties in staat zijn om gewogen maatwerk optimaal te stimuleren.

Paul van der Aa (lector Inclusieve arbeid Hogeschool Rotterdam) leidt de thema-CoP Professionele organisatie: ‘In deze Thema-CoP combineren we theoretische analyse met het onderzoeken van concrete organisatieveranderingen. We werken vanuit de gemeente van de community-leden en zo leren we samen wat werkt en wat niet werkt.’

Ondersteunende organisatie

Van der Aa heeft meer dan 25 jaar ervaring met onderzoek in gemeenten naar gemeentelijke arbeidsre-integratie en naar de onderbouwing ervan. ‘Een terugkomende uitkomst van al dit onderzoek, is dat professionals hun werkwijze mede laten sturen door wat hun organisatie verwacht én mogelijk maakt. Deze Thema-CoP biedt een hele mooie kans om met een aantal enthousiaste gemeenten te werken aan het (nog) meer ondersteunend maken van organisaties aan een professionele uitvoering van de arbeidsre-integratie.