De thema-CoP Cliënt centraal richt zich op het (nog meer) meenemen van de ervaringen en behoeften van cliënten. In een ideale wereld gebruiken professionals drie informatiebronnen: hun eigen kennis en vaardigheden, wetenschappelijke kennis én de ervaringen en behoeften van de cliënten. Deze thema-CoP richt zich op die laatste bron.

Wilma Otten en Marloes Vooijs leiden vanuit TNO deze thema-CoP. Marloes: ‘Er speelt al veel in gemeenten rond het centraal zetten van cliënten en daar willen we op aansluiten met deze CoP. We hebben ervaring opgedaan met de instrumentengids Eva en met de werkwijze Samen Beslissen uit het zorgdomein. Deze ervaring nemen we mee in de thema-CoP Cliënt centraal.’

Autonomie

‘De resultaten van Samen Beslissen en Eva zijn veelbelovend en we willen deze laten aansluiten op de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Het onderwerp van deze thema-CoP gaat mij aan het hart. Ik heb jarenlang als begeleider in de gehandicaptenzorg gewerkt, waarin ik het belang van ‘samen’ heb ervaren. Ik geloof dat iedereen behoefte heeft aan (een bepaalde mate van) autonomie en eigen regie, en dat we als professionals de mate van autonomie kunnen afstemmen op de mogelijkheden van de cliënt. Daarbij ervaar ik steeds meer het belang van informatie om samen te kunnen beslissen.’

Kleine aanpassingen

‘Er zijn maar kleine aanpassingen nodig om nog betere resultaten te behalen, bijvoorbeeld de cliënt expliciet informeren dat die mee mag beslissen en tenminste twee relevante keuzeopties voorleggen zodat je samen een beslissing kunt nemen. Zulke kleine aanpassingen kunnen echt het verschil maken in gevoel van regie en motivatie en dat heeft weer effect op re-integratie.’

Gelijkwaardig

Collega-onderzoeker dr. Wilma Otten vult aan: ‘Het is mijn wens dat professionals en cliënten op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan, waarbij voor ieder van hen duidelijk wordt wat de mogelijkheden en wensen zijn richting meedoen en werk. Dat begint met erkenning en waardering van ieders inbreng in dit proces; een positieve grondhouding om stappen te zetten.’