Urgentie bij gemeenten én huishoudens leidt tot hoog bereik energietoeslag

Energietoeslag

Gemeenten hebben met de energietoeslag in het eerste half jaar van 2022 al ruim 70% van de huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) weten te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van Divosa naar de uitvoeringspraktijk bij gemeenten. Een hoog percentage voor zo’n splinternieuwe regeling, dat aantoont dat de urgentie zowel door de doelgroep als door gemeenten sterk wordt gevoeld. Een aantal gemeenten slaagde er zelfs in (bijna) alle huishoudens te bereiken waarvoor de nieuwe regeling is bedoeld. Hoe ze dat doen? Dat blijkt goeddeels de oogst van jarenlang actief en succesvol minimabeleid.

lees meer

Alle verhalen en verslagen

Verhalen

Verslagen

Webinar Energietoeslag • 22 maart 2022

width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" title="Video embed"