Huishoudens die moeite hebben met het betalen van hun energierekening kunnen ook in 2024 een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dit Noodfonds, een samenwerking tussen het kabinet en de energieleveranciers, stelt hiervoor 60 miljoen euro beschikbaar. Divosa vindt deze tijdelijke financiële tegemoetkoming van belang, maar acht het nog belangrijker dat mensen kunnen rekenen op een voorspelbaar inkomen.

Het Noodfonds is bedoeld voor huishoudens met een laag (midden)inkomen. In 2024 gaat het om de huishoudens met een bruto-inkomen tot 200% van het sociaal minimum, die 10% van hun inkomen kwijt zijn aan energiekosten én huishoudens met een bruto-inkomen tot 130% van het sociaal minimum, die 8% van hun inkomen besteden aan energiekosten. De verwachting is dat het totaal om zo’n 70.000 huishoudens gaat, maar deze schatting is afhankelijk van het verloop van de energieprijzen.

Voorliggende voorziening

De steun wordt rechtstreeks door het Noodfonds betaald aan de energieleveranciers, die dit verder verrekenen op de energierekening. Gemeenten hebben geen taak in dit proces, maar spelen samen met het lokale netwerk wel een belangrijke rol in het doorverwijzen van mensen naar het noodfonds. Als de energierekening wordt verlaagd, levert dit deze huishoudens meer financiële ruimte op. Het Tijdelijk Noodfonds Energie is een privaat initiatief en kent een ander karakter dan overheidsregelingen, maar kan worden beschouwd als voorliggende voorziening aan de individueel bijzondere bijstand.

Uitvoeringstoets

Vorig jaar zijn gemeenten, vrijwilligers, doorverwijzers en inwoners wel gestuit op een doorgaans moeilijke aanvraagprocedure bij het Noodfonds. Het Noodfonds heeft verbeteringen aangebracht om het volgend jaar makkelijker en toegankelijker te maken. Deze verbeteringen worden nog getoetst via een uitvoeringstoets onder ervaringsdeskundigen en doorverwijzers.

Pleister

Divosa verwacht dat het Noodfonds, samen met andere maatregelen als energietoeslag, verlichting zal brengen aan huishoudens in de meest kwetsbare situaties. Tegelijkertijd is het Noodfonds een tijdelijke oplossing, de spreekwoordelijke pleister die op een gegeven moment weer verdwijnt. Divosa blijft een structurele oplossing bij het Rijk bepleiten, zodat iedereen kan rekenen op voldoende, zeker én voorspelbaar inkomen.

Meer informatie

Tijdelijk Noodfonds Energie 2024 (brief • Tweedekamer.nl • december 2023)

Contactpersoon

Erika Dekens

procesmanager Bestaanszekerheid en Schulden