Handreiking eenmalige energietoeslag 2023

Deze handreiking is een informatiebron en naslagwerk voor gemeenten en biedt achtergrondinformatie, handvatten en inspiratie voor beleidskeuzes en uitvoering.

lees meer

Alle hulpmiddelen

Handreikingen

Modeldocumenten

Websites

 • Toolkit voorlichting energietoeslag
  De Toolkit voorlichting energietoeslag bevat middelen om te gebruiken in de communicatie over de energietoeslag.  
 • Folder Energietoeslag 2023 en eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten (ook in Engels, Frans, Duits, Turks)

 • Toolkit Energiearmoede 
  Instrumenten om aan de slag te gaan met de aanpak van energiearmoede. Deze toolkit is onderdeel van een onderzoek naar effectieve interventies om energiearmoede aan te pakken. Dit onderzoek is uitgevoerd met een subsidie van de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken (Regeling ‘Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij’).
 • Geldfit.nl 
  Huishoudens met een laag inkomen die al eerder tegen financiële problemen aan lopen, kunnen financiële hulp aanvragen. Bijvoorbeeld door middel van een regeling met de energieleverancier, door contact op te nemen met hun gemeente of een financiële fitheidstest te doen op Geldfit.nl. 

Onderzoek

 • Werken zonder armoede 
  Verkenning waarin SER pleit voor het vergroten van de bestaanszekerheid van werkenden, zorgen voor voldoende inkomen en regels minder ingewikkeld maken. (SER, september 2021)
   
 • Wanneer rondkomen niet vanzelfsprekend is 
  In deze publicatie schetst Divosa haar analyse van de problemen rondom bestaanszekerheid in Nederland en denkrichtingen voor een samenhangende aanpak voor de oplossing daarvan. (Divosa, juli 2019)