Divosa heeft het kabinet opgeroepen om meer te investeren in loonkostensubsidie. Een investering van € 250 miljoen levert de komende jaren werk aan 40.000 mensen met een arbeidsbeperking én het levert nog eens € 400 miljoen op. Dat staat in een brief die Divosa naar de nieuwe informateurs heeft gestuurd. 

Divosa wijst er in de brief op dat loonkostensubsidie al een succesvol instrument is. Gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven helpen nu al ongeveer 40.000 mensen met LKS aan het werk. We wisten al dat werk positief doorwerkt voor bestaanszekerheid en welzijn, maar nu kunnen we laten zien wat hier de financiële effecten van zijn. In de maatschappelijke kosten-batenanalyse die Divosa samen met Cedris heeft laten maken wordt inzichtelijk hoe de geldstromen lopen en waar de kosten en baten precies neerslaan. 

Baten

De MKBA laat zien dat vooral het rijk profiteert van extra investeringen in loonkostensubsidie, terwijl het juist gemeenten zijn die de investeringen doen. Het beschikbare participatiebudget is te beperkt en gemeenten vragen het Rijk om te investeren. Dan kunnen gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven structureel blijven investeren in mensen. ‘Dan profiteert uiteindelijk de hele samenleving’, zo staat in de brief. 

Krappe arbeidsmarkt

Divosa wijst er verder op dat de arbeidsmarkt om mensen schreeuwt die nodig zijn in bijvoorbeeld de zorg, woningbouw en energiesector. Het is zonde om mensen met een uitkering aan de kant te laten staan. Divosa pleit ervoor om het arbeidspotentieel van mensen in de bijstand beter te benutten. Dat is goed voor de inwoners, economie en de samenleving als geheel.

Meer informatie

Contactpersoon

Chris Wallis

procesmanager Werk, participatie en arbeidsmarkt