Publicaties

MKBA loonkostensubsidie: kosten gaan voor de baten uit

Loonkostensubsidie (LKS) blijkt een effectief instrument om mensen aan de basis van de arbeidsmarkt te ondersteunen richting en tijdens werk. In opdracht van Cedris en Divosa is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) ontwikkeld voor dit instrument.

Laatste update: 19 februari 2024

Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Berenschot. Uit de MKBA blijkt dat de baten niet evenredig zijn verdeeld. Veel valt neer bij het Rijk. Gemeenten worden juist onvoldoende gecompenseerd om de kosten van de loonkostensubsidie, begeleiding en re-integratie te dekken. Cedris en Divosa pleiten daarom voor een extra investering door het Rijk van 250 miljoen euro. 

Deze publicatie omvat de MKBA die Berenschot heeft opgesteld. Het bestaat uit twee documenten: een rekentool die gemeenten zelf kunnen gebruiken om de kosten en baten van LKS inzichtelijk te maken, en een handreiking waarin staat hoe de rekentool te gebruiken met een analyse van loonkostensubsidies. Daarnaast is een infographic opgenomen waarin te zien is wat loonkostensubsidie oplevert op verschillende domeinen. 

Contactpersoon

Chris Wallis

procesmanager Werk, participatie en arbeidsmarkt