Over de CoP

  • Looptijd vanaf: maart 2023
  • Thema: duale trajecten
  • Communitytrekker: Marleen Schuit

Duale trajecten in een doorlopende lijn van vroege start tot en met betaald werk. Dat is het thema dat de CoP Inburgering - Foodvalley bespreekt. De community werkt toe naar concrete oplossingen voor het optimaliseren van deze doorlopende lijn en heeft de ambitie om producten op te leveren die hieraan bijdragen. Vier vragen aan communitytrekker Marleen Schuit.

1. Wie doen mee aan de CoP Inburgering - Foodvalley? Zijn inburgeraars ook betrokken? 

‘Aan onze CoP doen verschillende organisaties mee: diverse gemeenten, VluchtelingenWerk, Jobhulpmaatje, Werkkracht, Road2Work, COA, IW4/Hetwerktnu, Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede, ISK’s Ede, Barneveld en Wageningen, Atelier Revive, YOIN, WSP én inburgeraars.

We vormen een vaste kern met daaromheen een flexibele schil waaronder de ISK’s (internationale schakelklassen), werkgevers en inburgeraars. We hebben een hele mooie club bij elkaar, van asielzoekerscentrum (azc) tot werkgever!’

2. Welk thema diepen jullie nu uit? 

‘De rode draad is het thema duale trajecten in een doorlopende lijn van vroege start tot en met betaald werk. Onder vroege start verstaan wij de start met inburgering voor inburgeraars die nog op een woning wachten en zodoende in een azc verblijven. De deelnemers aan de CoP hebben zelf leerdoelen geformuleerd en op basis daarvan zijn er vijf verschillende leergroepen gevormd. De leergroepen verdiepen zich in het vinden van oplossingen voor een probleem of knelpunt dat ze nu ervaren.

  • Zo zoekt de leergroep ‘duale trajecten’ naar meer duidelijkheid over dit begrip om in Foodvalley daarover op één lijn te komen. Van daaruit wordt het begrip niet alleen duidelijker maar ook eenduidiger.
  • Deze leergroep trekt inmiddels intensief op met de leergroep ‘werkgevers’ om de eenduidigheid te toetsen aan de mogelijkheden en wensen van een werkgever. Werkgevers zitten niet te wachten op ons inburgeringsjargon maar zoeken gewoon geschikte mensen. Hoe maak je dit passend?
  • De hobbels die er zijn in de doorlopende lijn vanaf het ISK worden onder de loep genomen door de leergroep ‘jongeren’, wat is ervoor nodig om deze doorlopende lijn te versoepelen en in hoeverre is hier de duale component (taal in combinatie met werk) van toepassing?
  • Een portfoliomap voor inburgeraars om het eigenaarschap en daarmee de intrinsieke motivatie te verhogen, is een product dat de leergroep ‘Z-route’ gaat opleveren.
  • Een impuls in de samenwerking tussen gemeente en COA voor de vroege start is een logisch gevolg van de behoefte de knelpunten die er zijn op casusniveau gezamenlijk onder de loep te nemen en op te lossen. Dit doet de leergroep ‘AZC/COA’ vroege start inburgering.’
Deelnemers CoP Inburgering - Foodvalley

Marleen Schuit (links), deelnemers aan de CoP Inburgering - Foodvalley plus drie Syrische mannen die zich tijdens een CoP-bijeenkomst lieten interviewen door middel van een vissenkomgesprek. De CoP wilde graag leren van hun ervaringen met de Z-route.

3. Kun je al tips delen? 

Tip 1. ‘Het is heel handig om een gesprek met een inburgeraar te ondersteunen met visuele middelen. In gesprek gaan met een inburgeraar over het type werk, dat hij of zij wil doen, kan lastig zijn. Mensen weten vaak niet wat er mogelijk is in Nederland en zijn de taal nog onvoldoende machtig om beroepsgroepen te omschrijven. Door gebruik te maken van foto’s waar beroepen op staan - denk bijvoorbeeld aan de zorg, of technische beroepen - wordt dat gesprek een stuk concreter. Het mooie is dat je meteen de reactie ziet van de inburgeraar op het beeld. Mensen veren op als ze iets zien waar ze enthousiast van worden. Dat maakt het een heel goed communicatiemiddel.’

Tip 2. ‘Dankzij een zogeheten vissenkomgesprek met drie Syrische mannen (zie foto) werd ons nog meer duidelijk dat het goed zou zijn als we stoppen met denken dat wij, professionals, goed worden begrepen. Daar valt nog veel te leren.’ (Het vissenkomgesprek wordt binnen de CoP's Inburgering vaker ingezet als methode. Lees meer in dit verhaal over CoP Achterhoek)

Tip 3. ‘Een portfoliomap helpt inburgeraars zich meer ‘eigenaar’ te gaan voelen van hun ‘inburgeringsplan’ (PIP) en maakt duidelijk wat het plan ze brengt voor de toekomst. Dit werkt motivatieverhogend.’

4. Waar gaan jullie mee verder? 

‘De deelnemers zijn aardig ambitieus en willen graag komen tot concrete oplossingen. Hierbij kun je denken aan heldere processen met duidelijke afspraken voor een sluitende overdracht van jongeren van de ISK naar het inburgeringsonderwijs. Of een urenregistratie voor de participatieactiviteiten op de Z-route waar inburgeraars zelf mee aan de slag kunnen en hun uren kunnen bijhouden, in de vorm van een portfoliomap. Wat we met elkaar gaan bereiken en hoe we dit verder gaan delen, ook daarover gaan we de volgende bijeenkomsten in gesprek met elkaar.’

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de Nieuwsbrief Inburgering in uitvoering en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en resultaten uit de CoP's Inburgering.

Contactpersoon