Medewerkers

Petra Ginjaar

programmamanager Inburgering

Hoe voeren gemeenten - samen met hun partners - de nieuwe Wet inburgering uit? Hoe geven gemeenten invulling aan hun (nieuwe) rol? Wat gaat goed, wat kan beter? Wat kunnen we van elkaar leren? Wat kunnen we doen om statushouders zo optimaal mogelijk de Nederlandse taal te leren, te laten meedoen aan de maatschappij? Dit zijn belangrijke vragen in het Programma ‘Inburgering: Leren in de uitvoering’, dat ik leid.

Met ruim dertig jaar ervaring in het publieke domein, waarvan 22 jaar in diverse managementfuncties, weet ik dat ik het beste gedij in een professionele organisatie met maatschappelijke impact. Bestuurlijke vraagstukken die complex zijn verbind ik met de uitvoeringspraktijk. En andersom. Dat doe ik nu graag bij Divosa.

Energie krijg ik van verbinden en samenwerken. Om samen te ontdekken waar de kansen liggen. Om met enig lef, vertrouwen en ruimte oplossingen te vinden voor uitvoeringsvraagstukken. Dat gebeurt in de uitvoeringsketens. En zeker bij Divosa. Met prettige collega’s werken aan het sociaal domein van de toekomst.

Waar je mij voor kunt bellen

Je kunt contact met mij opnemen over vraagstukken, ideeën en verbeterpunten rond inburgering. Over hoe we met en van elkaar kunnen leren en ontwikkelen.

Foto Petra Ginjaar