Werkse! begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk in de gemeente Delft. Een deel hiervan zijn statushouders, die naast re-integratie ook een inburgeringstraject volgen. Om statushouders op de juiste manier te kunnen coachen en te begeleiden, heeft Werkse! een gespecialiseerd team met ervaren medewerkers in huis. En dit zorgt voor succes, blijkt uit de Divosa Benchmark Statushouders & Inburgering, een samenwerking van Stimulansz, BMC en Divosa. Relatief veel statushouders slagen voor hun inburgeringsexamen, volgen vaker onderwijs of een opleiding en hebben vaker betaald werk.

Werkse! begeleidt alle statushouders van Delft ouder dan 27 jaar en de jongere statushouders die aan betaald werk kunnen beginnen. Van statushouders wordt verwacht dat zij inburgeren, de Nederlandse taal leren en zich allerlei nieuwe vaardigheden eigen maken. In 2015 kreeg de gemeente Delft te maken met een verhoogde instroom van statushouders. Mieke Neijzen, manager Werk & Participatie bij Werkse! vertelt: ‘Inburgering en re-integratie waren tot dan toe gescheiden werelden. Statushouders hebben een andere vorm van begeleiding nodig. Daar was op dat moment nog geen aparte aanpak voor. Je wilt mensen niet van het kastje naar de muur sturen. Om de dienstverlening te verbeteren is bij Werkse! een apart team voor statushouders opgericht. ‘

Team Statushouders

Het team Statushouders van Werkse! bestaat op dit moment uit zes consulenten, één accountmanager en één jobcoach. Consulenten hebben vooral een coachende rol. Accountmanagers werven actief werkervaringsplekken en arbeidsplaatsen. En als een statushouder een baan of werkervaringsplek heeft, begeleidt de jobcoach de nieuwe werknemer op de werkvloer en onderhoudt het contact met de werkgever.

Vanaf het eerste moment doen wij ons best om mensen te leren kennen en een band met hen op te bouwen. Ja, wij zijn van werk, maar soms moeten eerst belemmeringen worden weggenomen.
Laura van Vliet, consulent werk & participatie gemeente Delft

Daarom hanteren we een brede aanpak en geven we iedereen individuele aandacht. Er kunnen allerlei factoren zijn die in de weg zitten bij het vinden van een passende plek. Denk aan medische problemen of onverwerkte ervaringen uit het verleden. Dit kan tijdens de gesprekken aan bod komen. We krijgen soms te maken met behoorlijk complexe situaties. Dan laten we mensen niet aan hun lot over, maar zorgen we ervoor dat zij bij andere instanties de hulp krijgen die nodig is. Onze begeleiding is dus echt maatwerk. Daarnaast houden we er rekening mee dat een traject langer kan duren, omdat statushouders de taal niet machtig zijn.’  

Stappenplan

Het volledige traject om statushouders te begeleiden naar werk, bestaat uit drie stappen. Van Vliet: ‘Nieuwkomers zijn druk bezig met het leren van de taal en het inburgeren. Dit is een eerste stap waar tijd voor nodig is. Mensen moeten wennen aan hun woonomgeving, aan nieuwe regels en gewoonten.

De volgende stap is het regelen van taaloefenplekken, vrijwilligersplekken en/of een opleiding, wanneer betaald werk nog niet mogelijk is. Daar kunnen statushouders hun kennis uit de taallessen in de praktijk brengen én ervaren hoe het er binnen een organisatie aan toe gaat. Heel belangrijk, want mensen leren hier meer over werknemersvaardigheden en vergroten hun sociale netwerk.

De laatste stap is de daadwerkelijke begeleiding naar betaald werk. We kijken samen naar vacatures en oefenen met solliciteren. De begeleiding houdt dan niet op. Als er voor een kandidaat een geschikte werkplek is gevonden, blijven we in contact om de voortgang te monitoren.’

En de inburgering blijven we bij Werkse! volgen, ook al is iemand uit de uitkering. Dit laatste heeft bijgedragen aan het hoger aantal geslaagden. 
Mieke Neijzen, manager Werk en Participatie gemeente Delft

Persoonlijk en gelijkwaardig

Neijzen: ‘Het stappenplan voelt voor kandidaten als een natuurlijk verloop. Bij iedere stap is er een warme overdracht, De teamleden weten van elkaar waar ze mee bezig zijn en ze kennen alle statushouders. De wet voeren we uit op een manier waarop we zelf ook behandeld willen worden: persoonlijk en op basis van gelijkwaardigheid.

'De cijfers zijn belangrijk, maar het is niet zo dat we daar dagelijks op sturen’, legt Neijzen uit. ‘Door onze manier van werken, krijgen we veel vertrouwen van de kandidaten en verlopen trajecten soepeler. Dit zorgt op den duur ook voor minder uitkeringen. De meerderheid wil graag maatschappelijk bijdragen en zinvol bezig zijn.’

Lage caseload

'Daarnaast heeft iedere consulent maximaal 25 cases tegelijk in behandeling. Dat is vrij uniek, maar onze ervaring is dat goede resultaten alleen behaald worden met een lage en overzichtelijke caseload.’ Van de overige cases staat een aantal ‘on hold’, omdat kandidaten eerst andere problemen moeten oplossen, of omdat zij vrijwilligerswerk of een andere dagbesteding hebben.  ‘We werken gelukkig niet heel targetgericht en krijgen alle ruimte om maatwerk te bieden’, zegt Van Vliet.

‘Participeren is belangrijk. De meeste statushouders zijn dankbaar dat ze geholpen worden en een plekje hebben gevonden. Ze zijn gemotiveerd en willen graag iets terugdoen. We kunnen investeren in kleine stapje, omdat we meer tijd voor mensen hebben en hen vaker zien. Ook dat levert direct resultaat op.’

Het contact met de kandidaten gaat vaak via WhatsApp en dat werkt super. De ontvanger kan een bericht snel vertalen met Google Translate en daarna een reactie terugsturen. Heel handig om ontspannen met elkaar te kunnen communiceren.
Laura van Vliet, consulent werk & participatie gemeente Delft

Meedenken en begrip

Werkse! denkt mee en investeert ook op andere manieren. Zo zijn er op de website informatiefilmpjes te vinden over inburgering, werk en participatie in verschillende talen, onder andere Farsi, Arabisch en Tigrinya. Daarnaast beschikt Werkse! over een extra locatie, die midden in een wijk ligt waar veel kandidaten wonen. Het is een kleinschalige en laagdrempelige locatie. Kandidaten kunnen daar gemakkelijk even binnenlopen om in gesprek te gaan met consulenten van Werkse! Neijzen: ‘We stimuleren en motiveren mensen op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Geduld en een begripvolle omgeving helpen daarbij.’ 

Netwerk

De gemeente Delft is volledig eigenaar en de belangrijkste opdrachtgever van Werkse! Er is een goede samenwerking met andere regiogemeenten, het UWV, bedrijven in de regio en verschillende onderwijsinstanties. Daarnaast is de samenwerking met andere partijen in het sociaal domein van cruciaal belang. De taalscholen, Delft voor Elkaar, het platform ‘Welkom in Delft’, ‘Delft Support’ voor jongeren en het particuliere initiatief ‘DelftseBuur’ zijn daar goede voorbeelden van.  

Wat zeggen de cijfers?

Uit de cijfers van de Divosa Benchmark Statushouders & Inburgering blijkt dat de gemeente Delft het op verschillende punten heel goed doet in vergelijking met veel andere gemeenten. Relatief veel statushouders slagen voor hun inburgeringsexamen, ze volgen vaker onderwijs of een opleiding en hebben vaker betaald werk. Hierdoor is er voor statushouders, ten opzichte van andere gemeenten, minder vaak bijstand nodig. 

Over de Divosa Benchmark

De Divosa Benchmark is een samenwerking van Divosa, Stimulansz en BMC Onderzoek. De Divosa Benchmark bestaat uit drie benchmarks: Werk & Inkomen, Armoede & Schulden en Statushouders & Inburgering. De informatie uit deze benchmarks hangt nauw met elkaar samen. Met de benchmarks kunnen gemeenten hun resultaten meten en vergelijken met andere gemeenten. Van elkaar leren en de uitvoering verbeteren staan hierin voorop.

Meer weten of deelnemer worden? Kijk op www.divosa-benchmark.nl.

Contactpersoon