Divosa, VNG en het ministerie van SZW ondersteunen gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering met hulpmiddelen als handreikingen, trainingen en video's. Hier vind je de hulpmiddelen bij het thema Duale trajecten, MAP en participatieverklaringstraject.

Alle hulpmiddelen over duale trajecten, MAP en PVT

Op weg naar werk

 • Wet inburgering in vraag en antwoord: duale trajecten
  Meestgestelde vragen & antwoorden over de Wet inburgering 2021  (Divosa)
   
 • Nieuw op de arbeidsmarkt
  Handreiking bij Kennissynthese - stappen op weg naar werk, voor uitvoerend professionals en beleidsmakers:  (Verwey-Jonker Instituut en Regioplan, januari 2021)
   
 • Verbetertool arbeidsparticipatie statushouders 
  Inzichten uit KIS-rapport Wat werkt bij het bevorderen van arbeidsparticipatie van statushouders? (oktober 2018), verwerkt in een tool. Doel: verbeteren van beleid, werkwijze of project rondom arbeidsparticipatie van statushouders. (KIS, januari 2019)

Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

 • Wet inburgering in vraag en antwoord: MAP
  Meestgestelde vragen & antwoorden over de Wet inburgering 2021  (Divosa)
   
 • Training Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) 
  In samenwerking met Stillare heeft Divosa voor gemeenten de training Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) ontwikkeld. Het doel van de MAP is om inburgeringsplichtigen in de B1- en Z-route kennis te laten maken met en voor te bereiden op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor inburgeringsplichtigen die arbeidsongeschikt zijn of met pre-pensioen gaan, is de training aangevuld met een set opdrachten gericht op participatie. (Divosa, september 2022)

Participatieverklaringstraject (PVT)

 • Wet inburgering in vraag en antwoord: PVT
  Meestgestelde vragen & antwoorden over de Wet inburgering 2021  (Divosa)
   
 • Handreiking Participatieverklaringstraject 
  De Wet inburgering 2021 heeft gevolgen voor het Participatieverklaringstraject (PVT). Een van de belangrijkste verschillen met de oude Wet inburgering is de uitbreiding van het minimaal aantal uren voor het PVT naar twaalf uur. Ook moet het traject een activiteit bevatten waarbij een kernwaarde, zoals vrijheid of solidariteit, naar de praktijk wordt vertaald. De Handreiking PVT is een update van een eerder uitgebrachte handreiking over het onderdeel waardenoverdracht van het PVT, en is gebaseerd op nieuwe inzichten naar aanleiding van gesprekken met zeven gemeenten over hun ervaringen. (Divosa, juli 2022)
   
 • Participatieverklaringen (PVT) - 12 talen
  De Participatieverklaring is beschikbaar in 12 talen. De vertalingen zijn in het document terug te vinden. De talen zijn opeenvolgend: Nederlands, Engels, Duits, Arabisch, Frans, Spaans, Turks, Tigrinya, Farsi, Dari, Pashtu en Somalisch.