Publicaties

Training Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

In samenwerking met Stillare heeft Divosa de training Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) ontwikkeld voor gemeenten. Het doel van de MAP is om inburgeringsplichtigen in de B1- en Z-route kennis te laten maken met en voor te bereiden op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor inburgeringsplichtigen die arbeidsongeschikt zijn of met pre-pensioen gaan, is de training aangevuld met een set opdrachten gericht op participatie.

De module moet worden afgerond voor het einde van de inburgeringstermijn. De trainer kan naar eigen inzicht lessen kiezen die het meest passend zijn en deze in willekeurige volgorde aanbieden.

Arbeidsmarkt

Het op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt gerichte deel van de training is gebaseerd op de acht verplichte onderdelen uit de MAP:

1. Beroepenoriëntatie
2. Realistisch beroepsbeeld
3. Beroepskansen
4. Beroepscompetenties
5. Werknemerscompetenties
6. Netwerk opbouwen
7. Werkcultuur
8. Werk vinden

Participatie

De opdrachten in het deel van de training dat gaat over participatie richten zich op meedoen in de samenleving. Deze opdrachten zijn in beginsel geschikt voor alle nieuwkomers en gaan onder meer over de basishouding ten opzichte van participatie, persoonlijke ontwikkeling en presentatie.