Over de CoP

Welke knelpunten en mogelijkheden zijn er bij het combineren van werk en taal in de inburgering, te beginnen in de opvang? CoP Inburgering - Oost-Brabant betrekt bij het beantwoorden van deze vraag met name de werkgeverskant. Communitytrekker Babet van den Broek (gemeente Eindhoven) vertelt over hoe deze community de duale aanpak zou willen integreren in het hele proces van inburgering.

1. Wie doen mee aan de CoP Inburgering - Oost-Brabant? Zijn inburgeraars ook betrokken? 

‘De CoP bestaat uit een vaste groep deelnemers, bestaande uit een mix van gemeentelijke uitvoerders, beleidsmedewerkers, maatschappelijke organisaties als VluchtelingenWerk en WIJ Eindhoven, werkgevers (vertegenwoordigd via het Werkgelegenheidsteam regio ZO-Brabant) en casemanagers-participatie van het COA (regio Zuid). Daarnaast nodigen we per thema/onderwerp relevante gasten uit. Wie dat zijn, kan per CoP-bijeenkomst verschillen. Er is bewust gekozen voor een brede opzet van de CoP, waarbij het betrekken van de werkgeverskant belangrijk is. Omdat we onze focus hebben op de duale aanpak, het combineren van werk en taal, kijken we waar in de klantreis knelpunten en mogelijkheden liggen. Dit proces en de mindset gericht op werk begint idealiter al in de opvang, waar het COA een grote(re) rol kan spelen.

Inburgeraars doen niet rechtstreeks mee aan de CoP Inburgering - Oost-Brabant. Dat is een weloverwogen keuze geweest. Op specifieke onderwerpen doen we wel een gerichte uitvraag bij inburgeraars zelf. Bijvoorbeeld naar wat de inburgeraar nodig heeft bij zijn traject van inburgeren én zoeken naar werk, hoe iemand werken en leren in de praktijk combineert. Dan gaan we praten met onze kandidaten, zoals laatst bij een B1-taalschool en bij het ROC in Helmond.

Deelnemers aan de CoP hebben dagelijks te maken met de doelgroep. De inbreng uit die contacten nemen ze mee naar de bijeenkomsten. Door de veelal intensieve begeleiding van de klantmanagers en trainers hebben we een goed en realistisch beeld van wat er speelt. Door de brede samenstelling van de groep komt er input vanuit alle invalshoeken. Daarbij komt, dat het onderwerp dat wij bij de kop pakken, zich er minder voor leent om inburgeraars te laten aansluiten. Bij een ander onderwerp zou het anders kunnen liggen. We praten met name over samenwerking, hoe we elkaar beter kunnen vinden in de uitvoering op weg naar het vinden van betaald werk. We zijn dus vooral gericht op het proces van uitbreiden van het netwerk en het praktisch toepassen daarvan.

Sowieso geldt dat we niet aan windowdressing willen doen. We willen juist de héle groep inburgeraars representeren. Een hoger opgeleide zelfredzame inburgeraar die makkelijk zelfstandig de weg naar de arbeidsmarkt vindt, vertegenwoordigt niet de grote meerderheid van onze doelgroep. Wij zien dat het gros beperkt is in taal en in werknemersvaardigheden en ondersteuning nodig heeft op meerdere leefgebieden.’

2. Welk thema diepen jullie nu uit?

 ‘Ons hoofdthema is de duale aanpak; dit thema willen we integreren in het hele proces. Dus de mogelijkheden rondom werk benutten vanaf opvang tot en met nazorg voor zowel inburgeraar als werkgever. We komen hierin diverse knelpunten en mogelijkheden tegen die we in beeld brengen en waarbij we extra expertise ophalen. Zo hebben we in onze CoP sessies gehad met:

  • Werkvloertaal over de mogelijkheden van taal op de werkvloer en het combineren van de B1-route met werk; 
  • het midden- en kleinbedrijf over hoe je de relatie met werkgevers kunt verbeteren enwat zij daarvoor nodig hebben;
  • een casemanager van het COA die vertelde over de dagelijkse begeleiding van statushouders op het azc;
  • de gemeente Den Bosch die ons heeft bijgepraat over de inzet van de AMIF-subsidie bij taalcoaches op de werkvloer.

De afgelopen bijeenkomst hielden we op het azc in Grave en daar hebben we gesproken met mensen die betrokken zijn bij de Meedoen-balie en hebben we uitgebreid kennis gemaakt met de trainer die de intro-MAP geeft op het azc. Dat was zeer waardevol en helpt ons in de verbetering van de afstemming.

Het spreken van dezelfde taal is van groot belang, net als het afstemmen van verwachtingen
en het opbouwen van wederzijds vertrouwen. Het is voor alle partijen prettig als bijvoorbeeld gesproken wordt over ‘betaald werk’ en niet dat één het heeft over het vinden van een droombaan, de ander over de kortste weg naar werk en een derde over weer iets anders.’

Babet van den Broek (rechts), communitytrekker CoP Inburgering - Oost-Brabant

3. Kun je al tips delen? 

Tip 1: ‘Maak gebruik van elkaars kennis en ervaring. Deel wat al is bedacht, zodat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Zo hebben we binnen de CoP veel aan elkaars projecten en aanpak, weten wat werkt en hoe dat vorm te geven. Het helpt als je weet waar je welke financiering kunt vinden en je het niet alleen hoeft te doen. Het is gebleken dat een kleinschalige aanpak, een goede voorbereiding, begeleiding en nazorg leiden tot resultaat. Denk aan het project van Meijerijstad met het Jumbo-distributiecentrum waarbij gewerkt is met de constructie gezel-leermeester en aan initiatieven in Eindhoven binnen het midden- en kleinbedrijf waarbij werkgevers met elkaar in contact zijn gebracht.'

Tip 2: 'Flexibiliteit en het denken in mogelijkheden is essentieel, zowel voor de inburgeraar, case- en klantmanager, taalaanbieder als de werkgever. De benodigde betrokkenheid van deze partijen laat ook meteen de uitdaging zien en dan kom ik terug op maatwerk, verwachtingsmanagement en het spreken van dezelfde taal.’

Tip 3: ‘Ga door met de samenwerking, zoals die nu tot stand komt dankzij de CoP’s. Zelfs als de CoP’s er niet meer zouden zijn. Wat nu al is gegroeid dankzij de community is heel veel waard. Er is veel meer begrip voor elkaars werk en er is ruimte voor rechtstreekse uitwisseling. Zo kunnen de uitvoerende partijen elkaars werk versterken. We werken immers allemaal voor dezelfde doelgroep en met hetzelfde doel. Dan wil je ook samen kunnen optrekken.’

Tip 4: ‘Ga als CoP ook eens op bezoek bij een andere CoP. Dan hoor je welke knelpunten ze daar tegenkomen en hoe ze die proberen op te lossen. Ons bezoek aan de CoP Inburgering - Hart van Brabant was heel leerzaam.’

4. Waar gaan jullie mee verder?

‘We hebben het proces/de klantreis aardig in beeld en zien waar de knelpunten en mogelijkheden liggen. Dankzij de CoP is ons netwerk uitgebreid en leren we veel van elkaar. We willen nu ook de start van de inburgeraar meenemen in de duale aanpak, oftewel de tijd bij het COA. Hierin moeten we kijken wat haalbaar is. Het contact met het COA in onze regio is goed, maar het is tegelijkertijd wel een landelijke organisatie. Ook door de uitbreiding van de opvangplekken liggen hier weer volop mogelijkheden om het duale proces een echte vroege start te geven, zodat we een mooie finish kunnen maken. Bij de finish heeft iemand de inburgering op zijn niveau afgerond en heeft hij of zij betaald werk gevonden. Duaal - en het liefst integraal - van start tot finish, dat is ons streven!’

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de Nieuwsbrief Inburgering in uitvoering en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en resultaten uit de CoP's Inburgering.

Contactpersoon