De Wet inburgering 2021 geeft gemeenten een sleutelrol om inburgeraars mee te laten doen in de samenleving, het liefst via betaald werk. De opzet en uitvoering van inburgering verbetert als gemeenten en samenwerkingspartners met en van elkaar leren. Divosa organiseert door het hele land Community's of Practice Inburgering waar samenwerkingspartners zich buigen over vraagstukken uit de uitvoeringspraktijk. De opbrengsten deelt Divosa met gemeenten, ketenpartners en het Rijk.

Gemeenten zijn sinds 2022 verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inwoners gedurende hun inburgering. Iedere gemeente geeft hier - binnen de kaders - op haar eigen manier invulling aan. Daarbij loopt iedere gemeente tegen ‘uitvoeringskwesties’ aan, zoals dat gaat met de invoering van een nieuwe wet. Issues die van tevoren niet voorzien waren, maar in de praktijk weerbarstig blijken. Zulke vraagstukken zijn vaak herkenbaar voor andere gemeenten en samenwerkingspartners. Daarom is met en van elkaar leren zo belangrijk, vooral vanuit het perspectief van de inburgeraar.

Gemeenten  en partners onderstrepen dit belang en werken steeds meer toe naar een lerende organisatie. Divosa ondersteunt hen hierbij en verbindt gemeenten met elkaar en met uitvoeringspartners om in een lerende praktijk onderbouwde keuzes te maken, te experimenten en daarop te reflecteren. Juist door in netwerken kennis te delen, leren gemeenten van elkaar. Daardoor kunnen ze steeds beter inspelen op de behoeften van inburgeraars.

Wat doet Divosa?

Community of Practice Inburgering

Divosa versterkt de lerende praktijk rond inburgering met Community’s of Practice (CoP’s). In een CoP buigt een groep enthousiaste uitvoerders met dezelfde ambitie zich over complexe vraagstukken uit de uitvoeringspraktijk. Zo ontstaat kennis vanuit die praktijk. Samen wisselen zij ervaringen uit en bespreken oplossingen voor knelpunten. Divosa deelt de opbrengsten hiervan met andere uitvoerders in het land en vormt ook de verbindende schakel naar de ketenpartners en het Rijk. Om ook daar te blijven agenderen wat nodig is rond wet- en regelgeving en randvoorwaarden.

Lees meer over de Community's of Practice Inburgering

Divosa Benchmark Statushouders & Inburgering

Daarnaast biedt Divosa met de Divosa Benchmark Statushouders & Inburgering gemeenten de mogelijkheid om van elkaar te leren, door het vergelijken van cijfers en de verhalen achter die cijfers te delen. Zo draagt Divosa bij aan de ambitie dat inburgeraars eerder kunnen meedoen in de samenleving, bij voorkeur met werk.

Lees meer over de Divosa Benchmark Statushouders & Inburgering