De ‘Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep’ is in 2022 uitgewerkt door het ministerie van SZW en betrokken partners: het UWV, gemeenten en ggz-instellingen. De regeling is op 1 maart 2023 in werking getreden en heeft als doel de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te bevorderen.

Een gemeente kan bij UWV subsidie aanvragen voor een IPS-(re-)integratietraject wanneer een ggz-instelling een kandidaat voordraagt bij de gemeente. Meer informatie over deze regeling vind je onderaan deze pagina.

Formulieren

Voor de regeling zijn er diverse formulieren ontwikkeld. Het aanvraagformulier was al beschikbaar maar is op een paar kleine punten aangepast. We willen vragen om bij nieuwe IPS-aanvragen dit formulier te gebruiken. Het formulier is beschikbaar als geheel maar op verzoek ook in drie aparte delen wat de aanvraag makkelijker maakt.

Aanvraagformulier

Het formulier bestaat uit 3 onderdelen en is digitaal invulbaar. Handtekeningen van de kandidaat, betrokken medewerkers van de ggz-instelling en gemeente kunnen zij digitaal invoegen op het aanvraagformulier. Het formulier is zowel compleet als in drie afzonderlijke delen beschikbaar.

  1. Subsidieaanvraag IPS-traject: hiermee vraagt de ggz-instelling aan de gemeente subsidie aan om een IPS-traject te starten.
  2. Aanvraag voor vergoeding trajectkosten IPS: hiermee dient de gemeente de aanvraag in om de trajectkosten IPS bij UWV te vergoeden.  
  3. Besluit subsidieaanvraag IPS-traject: dit is de beschikking van de aanvraag door de gemeente.

Overige formulieren

Naast het aanvraagformulier zijn nu ook de andere formulieren gereed. Dit zijn: Een stopbericht (deel 1 en 2), een beëindigingsverslag en een vaststellingsbeschikking. Hieronder een korte toelichting:

  • Het stopbericht wordt gebruikt bij een voortijdige beëindiging van het IPS-traject. De GGZ-instelling stuurt stopbericht deel 1 beveiligd aan de betreffende gemeente en de gemeente stuurt stopbericht deel 2 beveiligd en uitsluitend via Zivver aan UWV.
  • Het beëindigingsverslag wordt door de GGZ-instelling naar de gemeente gestuurd als het IPS-traject is doorlopen en (na 2 of 3 jaar) is beëindigd.
  • Op basis van dit beëindigingsverslag kan de gemeente een vaststellingsbeschikking opstellen en die beveiligd naar de GGZ-instelling sturen.

Vragen?

Voor meer informatie bekijk je de pagina met de meestgestelde vragen en antwoorden hierover. Vragen of opmerkingen over de subsidieregeling, het aanvraagformulier, de voorbereidingen voor gemeenten of ggz-instellingen kun je sturen aan het landelijke projectbureau van project Hoofdzaak } Werk, via hoofdzaakwerk@divosa.nl.

Meer informatie