Publicaties

Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden • Jaarrapportage 2022

De jaarrapportage 2022 van de Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden schetst een beeld van de werkwijzen en uitvoering van de vroegsignalering in 2022.

Laatste update: 19 april 2023

Om problematische schuldsituaties zoveel mogelijk te voorkomen en schuldsituaties in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, geven alle drinkwaterbedrijven, energieleveranciers, woningverhuurders en zorgverzekeraars sinds 1 januari 2021 signalen van betalingsachterstanden door aan gemeenten.

Dit doen zij nadat ze zelf eerst een sociaal incassotraject voeren. Gemeenten zijn vervolgens verplicht om de betreffende inwoner een hulpaanbod te doen. De gemeenten bepalen zelf hoe zij de signalen behandelen. Hun werkwijze leggen ze in een (beleids)plan vast. Deze jaarrapportage 2022 van de Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden schetst een beeld van de werkwijzen en uitvoering van de vroegsignalering in 2022.

Contactpersoon

Anna van der Schors

procesmanager Data en onderzoek