Publicaties

Bundel ‘Een radicale omkering in het sociaal domein’

Gemeenten moesten na de decentralisaties in 2015 vol aan de bak zonder de gevolgen van die operatie te overzien. Ze stapten in het grote onbekende. Onbewust van het feit dat alle spelregels, alle vanzelfsprekendheden, de invulling van ieders functie, de positie van Raad en College en de rol van de gemeente zelf, zouden veranderen. Dat álles zou veranderen. De omvang van die verandering zijn we bij Divosa een ‘radicale omkering’ gaan noemen.

In deze bundel artikelen verkennen wij, Divosa en beroepsvereniging SAM, de verandering die zich voltrekt in het sociaal domein. Gemeenten willen ‘doen wat nodig is’ voor hun burgers. De grote vraag is: hoe doen zij dat? We focussen in deze verkenning op de lerende organisatie en op vakmanschap.

 

Contactpersoon

Hennie van Deijck

procesmanager Organisatieontwikkeling