Hidde Brink

procesmanager

Onderwerpen

  • Schuldhulpverlening
  • Armoedebeleid
  • Maatschappelijke opvang
  • Handhaving
  • Inkomen en rechtmatigheid

Regio's

  • Regio Zuid