Gemeenten kampen met toenemende personeelstekorten. Tegelijkertijd neemt het werk in het sociaal domein toe, zo blijkt uit een peiling onder leden van Divosa. Divosa en de VNG maken zich ernstige zorgen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening. Dit vraagt om gericht beleid en maatregelen. De VNG start daarom vijftien gemeentelijke pilots met cofinanciering. Divosa organiseert een serie bijeenkomsten waarin gemeenten van elkaar kunnen leren.

Om te voorkomen dat de dienstverlening verschraalt en inwoners te maken krijgen met een minder stabiele overheid, is een impuls nodig aan de uitvoeringskracht van gemeenten. Daarom begeleidt en cofinanciert de VNG vijftien pilots in gemeenten die bijdragen aan behoud en instroom van personeel. Het streven is een personeelsbeleid te ontwikkelen waarin aandacht is voor de intensiteit en complexiteit van uitvoerende functies en dat uiteindelijk leidt tot een landelijke oplossing van de arbeidsmarktkrapte bij gemeenten. 

Elke gemeente kan zich voor de pilot inschrijven van januari - maart 2024. De selectie vindt plaats in april 2024 en vanaf mei kunnen de eerste pilots starten. 

meer informatie en aanmelden

Leerserie

Divosa wil leidinggevenden in het sociaal domein ondersteunen om goede, toegankelijke en integrale dienstverlening te kunnen blijven bieden. Personele krapte is daarbij een serieuze uitdaging waar gemeenten verschillend mee omgaan. We kunnen daarin leren van elkaar. In de leerserie die start op 19 januari 2024 verkennen we de mogelijkheden van strategisch personeelsmanagement: welke keuzes maak je in je dienstverlening en blijf je toch het verschil maken voor inwoners die onze hulp hard nodig hebben? 

meer informatie en aanmelden

Meer informatie

Jos Huijts

procesmanager Bedrijfsvoering en Dienstverlening