Willen inburgeraars meedoen én werk vinden, dan is het belangrijk dat zij de Nederlandse taal leren. Liefst zo snel mogelijk. Als gemeente kijk je in de brede intake eerst goed naar wat iemand kan en nodig heeft. De brede intake wordt afgesloten met een PIP, waarin een keuze wordt gemaakt voor één van de drie leerroutes: de B1-route, de Onderwijsroute en de Zelfredzaamheidsroute. Zo kun je als gemeente maatwerk en een effectief inburgeringstraject aanbieden.

Drie leerroutes

B1-route

combinatie van de Nederlandse taal leren én (vrijwilligers)werk. Het doel is om binnen maximaal drie jaar taalniveau B1 te halen. Deze route wordt afgesloten met een examen.

Onderwijsroute

gericht op jonge inburgeraars. Zij volgen een taalschakeltraject en leren de Nederlandse taal op niveau B1 of hoger. Ook worden zij voorbereid op het volgen van een mbo, hbo of wo opleiding. Een Nederlands diploma van niveau mbo-2 of hoger helpt jonge inbugeraars bij een goede positie op de arbeidsmarkt.

Zelfredzaamheidsroute (Z-route)

is voor inburgeraars die moeilijk de Nederlandse taal leren en voor wie de Onderwijs- of B1-route buiten bereik ligt. Het streven is dat zij de Nederlandse taal op minimaal A1-niveau leren. Zij worden op een eenvoudige manier voorbereid om mee te doen in de Nederlandse samenleving. Deze route wordt afgesloten met een eindgesprek met de gemeente.

 

Als gemeente ben je verantwoordelijk

Tijdens de brede intake bepaal je welke leerroute het beste past bij de ambities en de ontwikkelmogelijkheden van de inburgeraar. Als klantmanager van de gemeente breng je de persoonlijk situatie van een inburgeraar in kaart. En zorg je voor een passend inburgeringsaanbod. Deze bestaat behalve uit de leerroute ook uit:

  • kennis opdoen over de Nederlandse maatschappij (KNM)
  • de Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP)
  • het participatieverklaringstraject (PVT)

Verhalen over leerroutes

Nog meer verhalen over inburgering

Leren in de uitvoering

Divosa faciliteert Community's of Practice Inburgering. Deze groepen bestaan uit professionals die zich bezighouden met inburgering: zoals gemeenten, DUO, COA, taalscholen, maatschappelijke organisaties en uitvoeringsorganisaties voor participatie. Samen wisselen zij kennis en ervaring uit over de uitvoering van de Wet inburgering 2021 en zoeken naar oplossingen voor knelpunten. De opbrengsten deelt Divosa met gemeenten, ketenpartners en het Rijk.

 Community of Practice Inburgering - Noordoost-Nederland houdt zich bezig met de aansluiting van leerroutes op de leefwereld van jongeren.

Meer informatie

Q&A

Hulpmiddelen

Nieuwsbrief 

Petra Ginjaar

programmamanager Inburgering