Het doel van de Wet inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. De wet is van toepassing op statushouders en gezinsmigranten, maar de taken die de gemeente onder deze wet per doelgroep heeft, verschillen. Van gezinsmigranten wordt (meer) zelfredzaamheid op basis van het sociale netwerk verwacht. Onderstaande video geeft weer hoe de inburgering van gezinsmigranten er vanaf 2022 uitziet.

width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" title="Video embed"

Leren in de uitvoering

Divosa faciliteert Community's of Practice Inburgering. Deze groepen bestaan uit professionals die zich bezighouden met inburgering: zoals gemeenten, DUO, COA, taalscholen, maatschappelijke organisaties en uitvoeringsorganisaties voor participatie. Samen wisselen zij kennis en ervaring uit over de uitvoering van de Wet inburgering 2021 en zoeken naar oplossingen voor knelpunten. De opbrengsten deelt Divosa met gemeenten, ketenpartners en het Rijk.

 Community of Practice Inburgering - Gezinsmigranten houdt zich bezig met regievoering bij de inburgering van gezinsmigranten.

Meer informatie

Q&A

Hulpmiddelen

  • Hulpmiddelen over gezinsmigranten
    Divosa ondersteunt samen met partners gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering met hulpmiddelen als handreikingen, onderzoeken en video's.
     

Nieuwsbrief

Petra Ginjaar

programmamanager Inburgering