Over de CoP

  • Looptijd vanaf: juni 2022
  • Thema's: wisselend, onder meer samenwerking COA-gemeente
  • Communitytrekker: Danielle Kamps, Ruth Timmermans

De CoP Inburgering - Amsterdam houdt zich bezig met de samenwerking tussen COA en gemeente en welk traject past bij de deelnemer. Het thema verschilt per bijeenkomst. Vier vragen aan Danielle Kamps, klantbegeleider statushouders en communitytrekker van CoP Amsterdam. Deze community is gestart in juni 2022. Welke thema’s spelen er en zijn er al tips te delen?

1. Wie doen mee aan CoP Amsterdam?

'Diverse partijen doen mee. Op dit moment zijn dat de taalaanbieders die het taalconvenant met de gemeente Amsterdam hebben getekend, NewBees, COA, Buurtteams en van de gemeente diverse afgevaardigden. Denk daarbij aan klantbegeleiders, beleidsmedewerkers en minstens één teammanager per bijeenkomst. Onder de klantbegeleiders is zó veel belangstelling om mee te doen aan de CoP, dat we werken met een rouleringssysteem! Per keer doen 10 klantbegeleiders mee. We komen eens per zes weken bij elkaar. Inburgeraars doen (nog) niet mee aan de CoP; de gemeente heeft wel een klankbordgroep statushouders die we willen betrekken.'

2. Welk thema / welke thema's diepen jullie uit?

'Per bijeenkomst bekijken we samen welk thema de hoogste prioriteit heeft bij de CoP-deelnemers. Er speelt veel tegelijk, maar we kunnen niet alles in één keer bespreken én oplossen. We willen het met name levendig houden. Het thema kan dus per keer verschillen. We zijn gestart met de thema’s ‘Samenwerking COA-gemeente’ en ‘Maatwerk’. Met name bij dat eerste thema komt zoveel kijken, dat we dit hebben laten terugkeren op de agenda. Waar we mogelijke oplossingen voor knelpunten bedenken, wijzen we een eigenaar toe die gaat uitzoeken of die oplossing ook echt kan gaan werken. Hiervoor is bijvoorbeeld uitzoekwerk bij de afdeling Beleid nodig. Bij de volgende bijeenkomst vertelt de eigenaar wat hier uitgekomen is.'

3. Kun je al tips delen?

  1. 'Zorg dat je als klantbegeleider een korte lijn hebt met het COA. Het is nu al fijn dat we die hebben, dankzij de bijeenkomsten van de CoP. Er hoort een gezicht bij een naam. De wens bestaat nu bij COA én klantbegeleiders om eens een dagje met elkaar mee te lopen. Doel daarvan is meer begrip te krijgen voor elkaars werkzaamheden. Het is zó belangrijk dat je elkaar weet te vinden, juist als het vreselijk druk is! Heel simpel: we hebben bijvoorbeeld afgesproken dat de klantbegeleider zijn naam invult in het veld contactpersoon in het TVS of dat je in het TVS aangeeft of een driegesprek gewenst is. Zo’n gesprek kunnen we niet met iedereen voeren namelijk in verband met de hoge caseload. Maar het COA moet de gemeente wel altijd kunnen bereiken met vragen.'
  2. 'Doe aan verwachtingsmanagement bij nieuwkomers in de gemeente waar het gaat over het vinden van woonruimte. Het ontbreken van huisvesting zorgt voor stress. Maar de gemeente kan helaas niet zomaar een huis aanbieden. In Amsterdam heeft de afdeling Inburgering & Taal samen met de Dienst Wonen een filmpje gemaakt voor statushouders over het zoeken van woonruimte, omdat veel van onze gesprekken met nieuwkomers daarover gaan. Het filmpje is er in diverse talen.'

4. Waar gaan jullie mee verder?

'Er blijkt behoefte te bestaan aan gezamenlijke casusbespreking. Dit past waarschijnlijk niet binnen de community, maar zouden we apart moeten organiseren. Verder komt er voorlichting door de taalaanbieders over de diverse leerroutes, omdat Amsterdam naast de drie bekende routes nog een vierde heeft. Dat geeft onduidelijkheid. Los van deze ontwikkelingen is er aan thema’s geen gebrek: kinderopvang, docententekort, verzekeringen, motiveren statushouders, financieel ontzorgen…'

Tips vanuit perspectief inburgeraars

Tijdens de bijeenkomst van Community of Practice (CoP) Inburgering - Amsterdam in maart 2024 gaven acht inburgeraars tips aan de professionals in de uitvoering. Welke?

  1. Leg uit waarom je de trajecten inzet en met welk doel.
  2. Informeer de inburgeraar over het onderwijssysteem in Nederland.
  3. Onderzoek welke vaardigheden iemand nog nodig heeft om een zelfstandig leven op te bouwen in Nederland.
  4. Zorg ervoor dat inburgeraars consequent dezelfde informatie en dienstverlening krijgen, zodat niet de ene inburgeraar iets wel mag doen en de andere niet.
  5. Realiseer je dat een brugklas, taalstart of een ander kort taaltraject tijdens de brede intake niet altijd nodig is.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de Nieuwsbrief Inburgering in uitvoering en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en resultaten uit de CoP's Inburgering.

Amsterdam en COA: 'Samen weet je meer dan alleen'

Community of Practice Inburgering

Korte lijntjes en een sterke samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en het COA maakt de uitvoering van de Wet inburgering 2021 in de praktijk een stuk makkelijker. Na een jaar ‘leren in de uitvoering’ in de Community of Practice Inburgering (CoP) – Amsterdam weten Audrey Grootfaam en Ruth Timmermans van de gemeente Amsterdam en MaryAnn Chua van het COA wat ervoor nodig is om die samenwerking ook in de praktijk te krijgen.

lees meer

Contactpersoon