Publicaties

Mijn route naar inburgering

Om inburgeraars te kunnen begeleiden naar werk, school of zelfredzaamheid is het belangrijk dat de gemeente hen goed leert kennen. Het werkblad ‘mijn route naar inburgering’ is een praktisch hulpmiddel en geeft houvast in de gesprekken tussen een klantmanager en inburgeraar.

Laatste update: 24 oktober 2023

Een klantmanager reikt het werkblad tijdens de eerste kennismaking uit aan de inburgeraar. Vervolgens blijft het eigendom van de inburgeraar. Op het werkblad staat de route naar het inburgeringsdiploma uitgestippeld. Ook nodigt het inburgeraars uit te vertellen over hun achtergrond en persoonlijke omstandigheden en te reflecteren op ontwikkelmogelijkheden en talenten. Het hoeft niet in één keer ingevuld te worden. De inburgeraar kan zelf kiezen wat belangrijk is om te bespreken, de professional coacht. Gedurende het hele inburgeringstraject is het een leidraad voor gesprek. 

Downloaden

Het werkblad is te downloaden in vijf talen:

Print het uit op A3, dubbelzijdig. Liefst in kleur en op stevig papier. Er is voldoende ruimte om te schrijven of tekenen. 

Voorheen konden stapeltjes werkbladen bij Divosa besteld worden. Dat kan nu niet meer. Je kunt het zelf downloaden en printen.

Het werkblad geeft professionals een duwtje in de rug om terugkerende afspraken te maken met inburgeraars. Door steeds een ander onderwerp centraal te stellen, blijf je samen werken aan je relatie.’
Hanneke Scharenborg, regisseur statushouders, gemeente Berkelland

Met dank aan

Dit werkblad is een publicatie van Divosa. Het is een geüpdatete versie van een eerder werkblad wat is ontwikkeld in het kader van het project Veranderopgave Inburgering. Aan de totstandkoming van dit werkblad hebben onder meer inburgeraars en gemeenten meegewerkt. Meer weten? Neem contact op met inburgering@divosa.nl

Meer informatie

Contactpersoon