Publicaties

Brede intake en PIP

Hoe kunnen gemeenten de Brede intake en het Plan Inburgering en Participatie (PIP) – twee belangrijke onderdelen van de nieuwe Wet inburgering – op een goede manier organiseren? Wat zijn de wettelijke eisen en welke keuzes kan een gemeente zelf maken? Die vragen staan centraal in deze handreiking.

Deze handreiking biedt een overzicht van de Brede intake en het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Obstakels en succesfactoren worden benoemd en veel voorkomende vragen beantwoord.

LET OP Deze handreiking is geschreven vóór de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 op 1 januari 2022. Opmerkingen en aanvullingen kun je doorgeven via inburgering@divosa.nl.

Contactpersoon