Publicaties

Handreiking Leerroutes

In de handreiking Leerroutes geven we een overzicht van de drie leerroutes – B1, Onderwijs en Zelfredzaamheid – en van de taken waaraan gemeenten hiervoor moeten voldoen. We maken daarbij een onderscheid tussen wat wettelijk verplicht is en wat gemeenten aanvullend kunnen doen om een leerroute aan te bieden. Ook presenteren we succesvolle voorbeelden van bestaande initiatieven.

  • De Onderwijsroute is gericht op het behalen van een erkend Nederlands onderwijsdiploma voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt. Jonge asielstatushouders met inburgeringsplicht worden na een taalschakeltraject zo snel mogelijk doorgeleid naar een Nederlandse opleiding.
  • De B1-route combineert het leren van taal met (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen behalen zo snel mogelijk – maar uiterlijk in drie jaar – taalniveau B1 en vergroten daarmee hun perspectief op de arbeidsmarkt.
  • De Zelfredzaamheidsroute (Z-route) leert mensen voor wie de Onderwijs- of B1-route buiten bereik ligt, zich in de maatschappij te redden.

Gemeenten moeten voor de leerroutes doelen en ambities formuleren en – samen met partners en aanbieders – het aanbod bepalen dat daarop aansluit. Daarbij is zinvol om onderscheid te maken tussen wat wettelijk verplicht is en waarin de gemeente beleidsvrijheid heeft. De handreiking Leerroutes gaat in op dit onderscheid en geeft voorbeelden van hoe gemeenten die beleidsvrijheid kunnen invullen.

LET OP Deze handreiking is geschreven vóór de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 op 1 januari 2022. Opmerkingen en aanvullingen kun je doorgeven via inburgering@divosa.nl.

Contactpersoon